ALES Sayısal Deneme Sınavı – 3

ALES Sayısal Deneme Sınavı – 2

ALES Sayısal Deneme Sınavı – 2

ALES Sayısal Deneme Sınavı – 1

ALES Türkçe Deneme Sınavı – 3

ALES Türkçe Deneme Sınavı – 2

ALES Türkçe Deneme Sınavı – 2

ALES Online Deneme Sınavları

ALES Türkçe Online Deneme Sınavları

ALES Matematik Online Deneme Sınavları

ALES Türkçe Deneme Sınavı – 1

7. Sınıf SBS Deneme Sınavı

Sınıf SBS Deneme Sınavı

İndirmek İçin Tıklayınız

6. Sınıf SBS Deneme Sınavı

6. Sınıf SBS Deneme Sınavı

2008 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

2008 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

A Kitapçığı Soruları   A Kitapçığı Cevap Anahtarı
B Kitapçığı Soruları   B Kitapçığı Cevap Anahtarı
A Kitapçığı Soruları (Sıkıştırılmış)   B Kitapçığı Soruları (Sıkıştırılmış)

2008 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

A Kitapçığı Soruları   A Kitapçığı Cevap Anahtarı
B Kitapçığı Soruları   B Kitapçığı Cevap Anahtarı
A Kitapçığı Soruları (Sıkıştırılmış)   B Kitapçığı Soruları (Sıkıştırılmış)

2007 OKS Soruları ve Cevap Anahtarı

 2007 OKS Soruları

 Cevap Anahtarı

7.Sınıf SBS Türkçe 10 Soruluk Deneme

7.SINIF SBS TÜRKÇE 10 SORULUK DENEME

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?

A) Kar dolayısıyla okullar tatil edildi.
B) İnsanlar her zaman birbirlerine karşı dürüst olmalıdır.
C) Bugün oldukça fazla kar yağabilir
D) Her birey bir sorumluluk taşır.

2. Aşağıda dizelerin hangisinde belirtili ad tamlaması kullanılmıştır?A) Son sözlerini hemen söyle ve çık.
B) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
C) Köyümüzdeki yeşilin etkisini hala unutamıyorum
D) Bizler tahta masalarda eğitim görmekten son derece mutluyuz.

3. Aşağıdaki adlardan hangisi yalın haldedir?

A) Masa
B) Deftere
C) Kitaptan
D) Silgiyi

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Gözlük takmadan bu yazıyı okumamam imkansız.
B) İnsanlar çoğu zaman duygularını ifade edemezler.
C) Düşüncelerimi paylaşmaktan hoşlanırım.
D) Dostlar kolay kolay unutulmaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?

A) Yarın Çalıkuşu romanını okumaya başlayacağım
B) Türkçe geçmişi olan zengin bir dildir.
C) Türk Hava Kurumu bizim için çok önemlidir.
D) Öğretmenler geleceğin büyüklerini yetiştirmektedir.

6. “Kötü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır?

A) Kötülere hiç kimse yardım etmez.
B) Kendisi kötü bir işte çalışmaktadır.
C) Bugün kendimi çok kötü hissetmekteyim.
D) Eskiden beri kötü yazarım.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Kardeşimin gönlü o kadar zengindir ki anlatamam.
B) O kapı kilidinin anahtarını kaybetti.
C) Onun gömleği herkesin ilgisini çekecek kadar güzeldi.
D) Hidayet’in smaçına demir pota dayanamadı.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde işaret zamir yoktur?

A) Trafik kazası burada oldu.
B) Şu ötekinden daha güzel.
C) Onu değil diğerini almak istiyormuş.
D) O günlerde insanlar çok sıkıntı çekmişlerdir.

9 Aşağıdaki birleşik adlardan hangisi belirtisiz ad tamlaması şeklinde oluşmuştur?

A) Biçerdöver B) Şirinevler
C) Hanımeli D) Gecekondu

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?

A) Onun başka bir düşüncesi vardı
B) Ceketin altındaki pantolon hiç yakışmamış.
C) Meyvelerin en kötüsü ve çürüğü bana kalmıştı.
D) Onunla karşılaşmayalı uzun zaman oldu.

Cevap Anahtarı:

1) C      2) C     3) A    4) A     5) D    6) A     7) B   8) D      9) C       10) D

OKS 6. Sınıf Türkçe 10 Soruluk Deneme

TÜRKÇE SORULARI (6.SINIF)

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Güzel- çirkin
B) İyi- kötü
C) Akıllı- zeki
D)Gelmek-gitmek Devamı için TIKLAYIN…

SBS Soru Bankası

6. Sınıf Türkçe OKS Deneme Sınavı

(1, 2, 3, 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplandırınız.)
“Ne zeki gençler vardır ki, zamanında işlerinin başında bulunmadıklarından çok zarar görmüşlerdir. Devamsızlıkları onların yeteneklerini sıfıra indirmiştir. Sizlere en büyük öğüdüm şudur: Üzerinize aldığınız bir işi zamanında yapınız. Bugünün işini yarına değil, biraz sonraya bile bırakmayınız. Biliniz ki zamanında işini yapmayan bir insan, başarı yolunu kaybetmiş demektir. Devamı için TIKLAYIN…

7. Sınıf 7. Ünite Din Kültürü, Değerlendirme Soruları, Test

7. ÜNİTE – DİNLERİ TANIYALIM
 
1) Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi emirlerin bütününe ne denir.
A-Vahiy  B-Kutsal Kitap  C-Din  D-İlham
2) İslam alimlerine göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir.
A-Totemizm  B-Natürizm  C-Animizm D-İlahi
3) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir.
A-Hz.Nuh(AS) B-Hz.Adem(AS)  C-Hz.İdris(AS) D-Hz.Şit(AS)
4) İnsanda doğuştan var olan hakkı kabul ve idrak etme,Allah-ı bulma yeteneğine ne denir.
A-Seciye B-Asalet C-Fıtrat  D-Terbiye
5) Allahu Tealanın birliği inancına ne denir.
A-Tevhid B-Şahadet  C-Besmele  D-Salavat
6) İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya çıkardıkları dinlere ne denir.
A-Milli Dinler B-İlahi Dinler C-İlahi Olmayan Dinler D-Evrensel Dinler
7) Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.
A-Mecusilik  B-Hıristiyanlık  C-Musevilik D-İslamiyet
8) Asılları bakımından birer hak din iken sonradan bozulmuş ilahi dinlere ne denir.
A-Evrensel Dinler  B-Muharref Dinler C-Milli Dinler  D-İlahi Olmayan Dinler
9) Aşağıdakilerden hangisi Muharref Dinlerdendir.
A-Budizm  B-Hinduizm C-Şintoizm D-Yahudilik
10) Allahu Teala tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir.
A-Evrensel Dinler  B-İlahi Dinler  C-Milli Dinler  D-Geleneksel Dinler
11) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.
A-Allah tarafından gönderilirler. B-Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
C-İlahi bir kitaba dayanırlar.  D-Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
12) Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin özelliklerinden değildir.
A-Cumartesi günü kutsaldır.    B-Teslis inancı vardır.
C-Milletlerin efendisi olduklarına inanırlar. D-On emre inanırlar.
13) Cumartesi günü hangi dinde kutsaldır.
A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Budizm
14) İncillerin sayısını dörde indiren konsil nerede ve ne zaman toplanmıştır.
A-M.S.-325 İznik  B-M.S.-235 İstanbul  C-M.Ö.-325 İznik  D-M.S.-235 Atina
15) Hz.İsa (AS)’a inananlara ne denir.
A-Sahabe B-Haham  C-Ashabı-ı Kehf  D-Havari
16) Günah çıkarma ve aforoz etme hangi dinde vardır.
A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Hinduizm
17) Teslis inancı hangi dinde vardır.
A-Budizm  B-Hinduizm C-Musevilik D-Hıristiyanlık
18) Aşağıdakilerden hangisi teslis inancı ile ilgili değildir.
A-Allah  B-İsa  C-Cebrail  D-Meryem
19) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa (AS) için doğrudur.
A-Yahudiler tarafından öldürüldü.  B-Kendisine inananlarla Filistin’e gitti.
C-Kendisine inananlarla helak oldu.  D-Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti.
20) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa(AS) için doğru değildir.
A-Davetini çok az kimse benimsemiştir.  B-Babasız dünyaya gelmiştir.
C-Yahudiler tarafından  öldürülmüştür.  D-Doğduğunda konuşmuştur.
21) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden değildir.
A-Günah çıkarma vardır.  B-Teslis inancı vardır. C-Milli Tanrı inancı vardır.  D-Aforoz etme vardır.
22) “Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır” ayetinde geçen İslam için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur.
A-Sadece Hz.Muhammed(SAV)’in getirdiği din  B-Hz.Musa(AS)’ dan sonra gelen din
C-Musevilik ve Hıristiyanlık dışındaki vahye dayalı dinler
D-Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve en son olarak ta  Hz.Muhammmed(SAV)’in tebliğ ettiği din
23) Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini için doğru değildir.
A-İslam sadece ibadet dinidir.   B-İslam güzel ahlakı emreder.
C-İslam da tevhid inancı vardır.  D-İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir.
24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A-İslam da renk ve ırk ayırımı yoktur.     B-İslam Dini ilme büyük önem verir.
C-İslam Dini sadece Araplara ve Türklere gönderilmiştir.  D-İslam Dini en son ilahi dindir.
25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A-Dünya için çalışmak  B-Ahıret için çalışmak 
C-Dünyayı terk etmek. D-Dünya ve ahıret için çalışmak
26) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
A-Musevilik-Tevrat B-Zerdüştlük-Zebur C-Hıristiyanlık-İncil D-İslamiyet-Kuran-ı Kerim
27) Aşağıdakilerden hangisi ibadethane değildir.
A-Havra B-Kilise  C-Cami  D-Makber
28) Hz.Peygamber(SAV)’in geleceğini haber veren İncil aşağıdakilerden hangisidir.
A-Matta B-Markos  C-Yuhanna D-Barnaba
29) İslam dininin ırk ve renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlara hitap etmesi onun en çok hangi özelliğini ortaya koyar.
A-Evrenselliğini B-İlme önem verdiğini C-Ahlaka önem verdiğini  D-İnsana önem verdiğini
30) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerdendir.
A-Mecusilik  B-Musevilik C-Hinduizm D-Maniheizm
31) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe  anlayış olan Reenkarnasyon  hangi dinden kaynaklanarak  yaygınlaşmıştır?
A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
32) Ruhun öldükten sonra başka bir  bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verilir.?   
A) Kast sistemi B) Tenasuh C) Tenasup D) Bahagavat 
33) İslama göre ilk din aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yahudilik B) Budizm C) Hrıstiyanlık D) Tevhid Dini 
34) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir? 
A) Budizm  B) Hinduizm  C) Şintoizm  D) Taoizm  
35) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.? 
A) İslamiyet  B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik 
36) “Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm 
37) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ? 
A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra 
38) “Yehova,haham,sinagog,ağlama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm 
39) Mensupları tarafından milli bir din haline ğetirilen hak din aşağıdakilerden hanğisidir.   
A) Hıristiyanlık B) Musevilik C) islam Dini D) Hinduizim 
40) Hangi dinde insanlar günahkar olarak doğarlar?
A)Hristiyanlık B)Budizm C)İslam D)Musevilik
41) Sinagog,Yahova,Sebt Günü,Haham …gibi terimler hangi dine aittir?  
A) Hristiyanlık B)  Mecusilik  C) İslamiyet D) Musevilik
42) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir.
A)Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul
43) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir? 
 A) Budizm  B) Hinduizm  C) Şintoizm  D) Taoizm
44) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?     
 A) İslamiyet  B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
45) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir ?
 A) Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul 
46) “Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?  
 A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
47) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?    
 A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra 
48) “Yehova,haham,sinagog,ağlama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ? 
 A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
49) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe  anlayış olan Reenkarnasyon  hangi dinden kaynaklanarak  yaygınlaşmıştır?     
 A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
 

7. Sınıf Din Kültürü Yazılı Sorusu

7. ÜNİTE – DİNLERİ TANIYALIM
1) Dinin tanımını yapınız.
2) İlahi olmayan dinlerin tanımını yaparak misal veriniz.
3) İlahi dinlerin tanımını yaparak misal veriniz.
4) Muharref dinlerin tanımını yaparak misal veriniz. 
5) İlahi dinlerin özelliklerini yazınız.
6) “Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır” ayetinde geçen İslam neyi ifade eder.
7) Museviliğe niçin Musevilik ve Yahudilik ismi verilir.
8) Museviliğin Tanrı inancı ile İslam’ın Allah inancını yazınız.
9) Museviliğin özelliklerini yazınız.
10) Hz.İsa(AS)’ı doğumu bakımından diğer peygamberlerden ayıran özellikleri yazınız.
11) Hıristiyanlığın özelliklerini yazınız.
12) Hz.İsa(AS) çarmıha gerilip öldürülmüş müdür,açıklayınız.
13) İncillerin isimlerini ve ne zaman kabul edildiklerini yazınız.
14) Hristiyanlığın Tanrı inancı ile İslam’ın Allah inancını yazınız.
15) Hristiyanlığın ve İslam’ın günahların bağışlanması konusundaki görüşünü yazınız.
16) İslam dinini diğer dinlerden ayıran özellikleri yazınız.
17) İslam dini Evrensel bir dindir sözünden ne anlıyorsunuz.
18) Hinduizmin özelliklerini yazınız.
19) Budizmin özelliklerini yazınız.
20) Tenasüh nedir. İslam açısından değerlendiriniz.

Matematik Soru Bankası

Geometri Soru Bankası İndir

6. Sınıf Matematik Soru Bankası

8. Sınıf Matematik Soruları

Türkçe Soru Bankası

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

8. Sınıf Paragraf  Soruları  (Sevda SALLAYICI)

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi (Fahrettin Koyuncu )

Sözcükte Yapı (Biçim Bilgisi)

Edat, Bağlaç, Ünlem

Sıfatlar, Zarflar

Fiiller (Eylemler)

İsimler, Zamirler

İsim Tamlamaları (Müfide OTER )

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Türkçe Tarama – 1

 Türkçe Tarama – 2

ÖSS Edebiyat Soru Bankası

Dilbilgisi Test Soruları (Fatma ÖZMETLİ EMRAHLI)

ALES

Matematik Ders Videoları

Geometri Ders Videoları

ALES 2007 / 2008′de Çıkmış Matematik Soruları ve Çözümleri

ALES Online Deneme Sınavları

Forumun ALES Bölümünü ziyaret etmek için Tıklayın

Sesli Görüntülü ÖSS Konu Anlatımları ve Soru Çözümleri (Video Dersler)

2006 MAYIS DÖNEMİNDE ÇIKMIŞ LES SORULARI

FORUMDAN SEÇME BAŞLIKLAR

LES Puanlarının ALES Puanlarına Dönüştürülmesi

ALES Nisan 2007 Soru ve Cevapları

LES Aralık 2006 Soru ve Cevapları

LES Çıkmış Sorular

Sponsorlu Bağlantılar


eğitim