İnkılap Tarihi Ders Notları

Aşağıdaki dosyada İnkılap Tarihi’nin tüm konuları sınav sistemine uygun düzenli, planlı ve maddeler halinde anlatılmıştır.  Bu mükemmel ders notunu tek bir dosya halinde  İndirin.

Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Açılması

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Açılması (12 Ocak 1920)
• Mebuslar Meclisi’nin açılması ile seçimler yapıldı.
• M. Kemal Erzurum milletvekili seçildi.
• M. Kemal’in kurulmasını istediği Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
• Misak-ı Milli (Ulusal Ant) 28 Ocak 1920’de kabul edildi ve 17 Şubat 1920’de ilan edildi.

Amasya Görüşmesi

Amasya Görüşmesi (20–22 Ekim 1919)
Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında bir protokol yapıldı. Devamı için TIKLAYIN…

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi (4–11 Eylül 1919)
Toplanma Amacı: Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararları gerçekleştirmek amacıyla toplanmıştır. Devamı için TIKLAYIN…

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi (23 Temmuz–7 Ağustos 1919)
Toplanma Nedenleri
• Bölgenin sorunlarını görüşmek
• Ermeni devletinin kuruluşunu engellemek
• Bölgedeki güçleri birleştirmek
• Mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek Devamı için TIKLAYIN…

Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Genelge Koşulları:

-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir (AMAÇ).
-İstanbul’daki hükümet üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirememektedir (GEREKÇE).
-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır (YÖNTEM). Devamı için TIKLAYIN…

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
1. İngiltere, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya’nın liderliğinde 32 devletin katılımıyla gerçekleşti.
2. Rusya’nın savaştan çekilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin paylaşım tasarılarını gerçekleştirmek için düzenlendi (gizli antlaşmalarda Doğu Anadolu, Boğazlar ve Trabzon çevresi Ruslar’a verilmişti. Rusya savaştan çekilince bu yerlerin yeniden paylaşılması gerekiyordu). Devamı için TIKLAYIN…

Mondros Ateşkes Antlaşması

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)
İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında 30 Ekim 1918’de Bahriye Nazırı Rauf Orbay başkanlığındaki Osmanlı komisyonu ile İngiliz temsilcisi Amiral Calthorp arasında Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda imzalandı. Devamı için TIKLAYIN…

I. Dünya Savaşının Sonuçları

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

– I. Dünya Savaşı’nı İtilaf Devletleri kazandı.
– Çok uluslu devletler (Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Çarlık Rusya’sı) yıkıldı.
– Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan, Sovyetler Birliği, Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.
– Dünya barışını sağlamak, devletlerarası sorunları çözmek amacıyla “Milletler Cemiyeti” (Cemiyet-i Akvam) kuruldu (20 Ocak 1920). Devamı için TIKLAYIN…

I. Dünya Savaşını Bitiren Barış Antlaşmaları

I. Dünya Savaşı’nı Bitiren Barış Antlaşmaları
İtilaf Devletleri ile;

– Almanya = Versay Antlaşması (28 Haziran 1919)
– Avusturya = Sen Germen Barışı(10 Eylül 1919)
– Macaristan = Triyanon Antlaşması (6 Haziran 1920)
– Bulgaristan = Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)
– Osmanlı Devleti = Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

NOT: Sevr Barış Antlaşması uygulanmamıştır. Çünkü devletlerarası hukuka göre bir atlaşmanın uygulanabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekir.

1. Dünya Savaşının Sonunda İmzalanan Ateşkes Antlaşmaları

Savaşın Sonunda İmzalanan Ateşkes Antlaşmaları

– Bulgaristan = Sofya Ateşkes Antlaşması (29 Eylül 1918)

– Osmanlı Devleti = Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

– Avusturya-Macaristan = Villa Gusti Ateşkes Antlaşması (3 Kasım 1918)

– Almanya = Rethondes Ateşkes Antlaşması (11 Kasım 1918)

NOT: I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanacak barış antlaşmalarının maddeleri Paris Barış Konferansı’nda belirlendi (18 Ocak 1919)

Wilson İlkeleri

Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918):
• Yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır (savaş sonunda yenenler bu maddeyi aşacaklar, manda-himaye yönetimi kurdular).
• Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacaktır. Devamı için TIKLAYIN…

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi
Cephe İtilaf Devletleri tarafından açılmıştır (1915).
Nedeni; Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nı alıp İstanbul’u ele geçirmek; Rusya’ya yardım götürmek; Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantıyı kesmek; Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak. Devamı için TIKLAYIN…

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz-Yemen Cephesi
Osmanlı Devleti, İngiliz ve Araplarla savaştı.
Nedeni; Osmanlı Devleti’nin İngiliz ve Arapların elindeki kutsal yerleri ele geçirmek istemesi.
Sonucu:Savaşı, Osmanlı Devleti kaybetti.

Filistin-Suriye Cephesi

Filistin-Suriye
Osmanlı Devleti, İngiliz ve Araplarla savaştı. Osmanlı Devleti, bu savaşı kaybetti.

İnlılap Tarihi Konu Anlatımı

İnkılap Tarihi Ders Notları

Kafkasya Cephesi

Kafkasya (Doğu) Cephesi

* Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephedir (22 Aralık 1914).

* Bu cephede Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen Ermeniler’le savaştı. Devamı için TIKLAYIN…

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 3. Yazılı Sorusu

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 3. Yazılı Sorusu

2008 – 2009, 11. Sınıf İnkılap Tarihi Yıllık Planı

2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf İnkılap Tarihi Yıllık Planı

Sponsorlu Bağlantılar


eğitim