Bölge bölge Türkiye’nin yer şekillerini ayrıntılı olarak ele alan konumuzun ilgili test sorularını sizler için hazırladık sevgili öğrenciler. Konu tekrarı ve test sorusu çözümleri ile ders çalışmak büyük başarıları da beraberinde getirecek. Daha çok ezber gerektiren coğrafya dersi konularını öğrenmek, özümsemek ve gelen sorulara doğru cevap vermek için öncelikle kısa sürelerde ama etkin bir şekilde ders çalışmanız gerektiği gerçeğini aklınızdan çıkarmayın ve işinizi çok kolay hale getirecek soru-çözüm çalışmamızı da mutlaka takip edin. Konunun küçük bir özeti niteliği taşıyan açıklama bölümü, çok daha etkin öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Şimdiden tüm çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

1)

Yerşekilleri

 

Yukarıdaki haritada;

I. volkanik arazi
II. falez
III. karstik göl
IV. menderes
V. delta ovası

oluşumlarından hangisine ait bir alan, taralı olarak gösterilmemiştir?

A) I      B) II      C )III      D) IV      E) V

Çözüm : Harita, Van Gölü’nün kuzeydoğusunda gösterilen alanda volkanik dağlar, Antalya’nın kuzeyinde gösterilen alanda karstik göller, Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde falezler, İzmir ve Manisa civarında gösterilen alanda ise menderesler bulunmaktadır.
Delta ovası ile ilgili bir yer gösterilmemiştir.
Cevap: E

2) Ova aynı adı taşıyan graben alanı içine yerleşmiştir. Ovadan geçen akarsuyun denizi doldurmasıyla hızla büyüyen delta, tarihi çağlarda kıyıda bulunan Milet liman şehrinin kara içerisinde kalmasına neden olmuştur. Delta ovasının güneydoğusunda bulunan Bafa Gölü, akarsuyun taşıdığı alüvyonları bir koyun önüne biriktirmesiyle oluşmuştur.

Yukarıdaki parçada sözü edilen ova, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Menderes Ovası
B) Bafra Ovası
0) Çukurova
D) Ergene Ovası
E) Gediz Ovası

Çözüm : Bafa (Çamiçi) Gölü ile Milet antik kentinin bulunduğu yer Büyük Menderes Ovası’dır.
Cevap: A

3) Aşağıdakilerden hangisi kıyılarımızda oluşan biriktirme şekillerinden biri değildir?

A) Falez      B) Kumsal      C) Kıyı oku     D) Lagün      E) Kıyı kordonu

Çözüm : Falez, biriktirme şekli değil, dalgaların aşındırması sonucu oluşan bir yer şeklidir.
Cevap: A

4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de örneklerine rastlanabilen yerşekillerinden biri değildir?

A) Tombolo    B) Falez    C) Haliç    D) Mağara     E) Traverten

Çözüm : Okyanus kıyılarında Ay’ın çekim gücüyle meydana gelen gel-gitin etkili olduğu yerlerde akarsu ağızlarında birikme olmaz. Burada oluşan yerşekline haliç denir. Ülkemizde gel-git fazla etkili olmadığı için haliç görülmez. İstanbul-Haliç, ria tipi kıyıya örnektir.
Cevap: C

5) Aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi, Van Gölü’nün gideğenini kapatarak, gölün kapalı bir havza haline gelmesine yol açmıştır?

A) Ağrı      B) Tendürek      C) Süphan     D) Nemrut      E) Karacadağ

Çözüm : Van Gölü’nün bulunduğu yer Nemrut Dağı’nın oluşumundan önce Muş Ovası’na kadar devam eden uzun bir tektonik çukurluktu. Nemrut Dağı’ndan çıkan lav ve tüfler, bir set oluşturarak bu çukurluğun bir kısmını kapatmıştır. Bu alanda biriken sular Van Gölü’nü oluşturmuştur.
Cevap: D

6) Aşağıdaki ovalardan hangisi, diğerlerinden daha az yükseltiye sahiptir?

A) Gediz Ovası   B) Muş Ovası  C) Erzincan Ovası    D) Malatya Ovası

E) Konya Ovası

Çözüm : Kıyıda yer alan Gediz Ovası’nın yükseltisi iç kesimde yer alan diğer ovalara göre daha azdır.
Cevap: A

7) Aşağıdaki haritada kıyıya yakın yerlerde yer alan bazı dağlar gösterilmiştir.

Dağlar

Bu dağlık alanlarda hangisinin bulunduğu yerde, kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın daha kolay sağlandığı söylenebilir?

A) I      B)II     C) III     D) IV      E)V

Çözüm : III numara ile gösterilen Kıyı Ege’deki dağlar denize dik uzandığı için dağlar arasındaki vadilerden kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım daha kolay sağlanır.
Cevap: C

8) Aşağıdakilerden hangisinde bir akarsu, oluşturmadığı delta ovası ile birlikte verilmiştir?

Delta

Çözüm : Menemen Ovası Gediz Nehri tarafından oluşturulmuştur.
Cevap: D

9) Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında doğal liman az, Ege kıyılarında ise fazladır.

Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adaların fazla olması
B) Kıyının sığ olması
C) Ege Denizi’nde akıntıların fazla olması
D) Dağların kıyıya dik uzanması
E) Akarsu ağızlarında geniş deltaların olması

Çözüm : Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar genelde kıyıya paralel uzandığı için kıyıda girinti ve çıkıntı az, dolayısıyla doğal liman sayısı da azdır. Ege’de ise dağların denize dik uzanması doğal liman sayısını artırmıştır.
Cevap: D

10) Yüksek kıyılarda dalgaların etkisiyle kıyıların alt kısımları aşınır ve üst kısımları çökerek dik kıyılar oluşur. Bu dik kıyılara falez ya da yalıyar denir.

Falez

Türkiye’nin kıyı özellikleri göz önüne alındığında, haritada işaretli alanların hangisinde falezlerin yaygın olduğu söylenemez?

A)1      B) 2      C) 3      D) 4      E)5

Çözüm : 

Falez çözüm

Yukanda şekilde görülen falezlerin oluşumunda dağların denize yakın ve paralel uzanması etkilidir.
Haritada 3 numara ile gösterilen Ege kıyılarında dağlar kıyıya dik uzandığı için falezler yaygın değildir.
Cevap: C

11) Ülkemizde platoların en fazla alan kapladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu     B) Marmara   C) Ege   D) Karadeniz

E) Güneydoğu Anadolu

Çözüm : Ülkemizde platoların en fazla alan kapladığı bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
Cevap: A

12) Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış yüksek düzlüklere plato denir.
Aşağıdaki platolardan hangisinin yükseltisi diğerlerinden daha azdır?

A) Çatalca – Kocaeli
B) Haymana
C) Erzurum – Kars
D) Uzunyayla
E) Ardahan

Çözüm : İstanbul’un batısından başlayıp Kocaeli’ye kadar uzanan alandaki Çatalca-Kocaeli Platosu’nun yükseltisi diğerlerinden daha azdır.
Cevap: A