Türkiye’nin İklimi, Bitki Örtüsü, Toprak Tipleri ve bütün bunların özelliklerini inceleyerek öğrendiğimiz coğrafya dersi konularımızın çözümlü test soruları ile devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Konuların detaylı olarak incelenmesi ve sınavlarda çıkabilecek soruların tespiti ile sizler için hazırladığımız çözümlü sorular ile çalışmak çok daha kolay ve çok daha keyifli olacak. Konu tekrarı niteliği taşıyan soru çözümleri ile konuyu kavramada ve soru çözmede yaşadığınız tüm sıkıntıları aşmanız da mümkün. Konu ile ilgili çözümlü test sorularımıza geçmeden evvel hepinize tüm çalışmalarınızda ve sınavlarla dolu olarak geçecek öğrencilik yaşantınızda başarılar dilerim.

1) Batı Karadeniz kıyılarında kış sıcaklıktan Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha düşüktür. Bu durum, Batı Karadeniz kıyılarının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Deniz akıntılarının etkili olmasından
B) Gerisindeki dağların yükseltisinin az olmasından
C) Az miktarda yağış almasından
D) Soğuk rüzgârların etkisinde kalmasından
E) Daha kuzeyde bulunmasından

Çözüm : Kuzeybatıdan yani Balkanlar’dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altında kaldığından Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyılarından daha soğuktur.
Cevap: D

2) Ocak ayı ile temmuz ayı sıcaklık ortalamaları arasındaki fark fazla ise o bölgenin iklimi karasal, az ise denizsel olarak nitelendirilir.

Buna göre, aşağıda aylık sıcaklık ortalamaları gösterilen il merkezlerinden hangisinin ikliminin daha karasal olduğu söylenebilir?

iklim

Çözüm : Verilen grafiklerin sıcaklık değerleri incelendiğinde, ocak ayı ile temmuz ayı sıcaklıkları arasındaki farkın en fazla E seçeneğindeki grafikte olduğu görülür. Kışları O  C’nın altında olan bu merkezde karasal iklim daha fazla etkilidir.
Cevap: E

3) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sıcaklığın enleme göre değiştiğine bir örnek değildir?

A) İndirgenmiş sıcaklık haritalarında kuzeyi ile güneyi arasında 7 – 8 °C lik fark olması
B) Karadeniz’in tuzluluk oranının Akdeniz’den az olması
C) Kalıcı kar sınırının Karadeniz dağlarında daha alçaktan başlaması
D) Akdeniz Bölgesi’nde maki, İç Anadolu’da bozkır, Karadeniz’de orman yetişmesi
E) Buharlaşma şiddetinin güneyden kuzeye gidildikçe azalması

Çözüm : Akdeniz ve Ege kıyılarında maki, İç Anadolu’da bozkır, Karadeniz kıyılarında ise orman yetişmesinin nedeni bu bölgelerde farklı iklim tiplerinin etkili olmasıdır. Enlemin etkisinden söz edilemez.
Cevap: D

4) Van, deniz seviyesinden 1660 metre yüksekte yer almaktadır. Van’ın ocak ayı sıcaklık ortalaması -4 °C olduğuna
göre, deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç derece olur?

A )-5,5     B )0     C )4,3     D) 8,3     E) 11,5

Çözüm : 

sıcaklık

5) Türkiye Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer aldığı için dağların güney yamaçları güneşe dönüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliğin bir sonucu olarak Türkiye’deki dağların güney yamaçlarında görülebilecek durumlardan biri değildir?

A) Ortalama sıcaklığın daha fazla olması
B) Yerleşme ve tarım sınırının daha yüksekte olması
C) Güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması
D) Tarım ürünlerinin daha erken olgunlaşması
E) Yıllık yağış miktarının daha fazla olması

Çözüm : Türkiye’de dağların güney yamacına güneş ışınlarının büyük açıyla düşmesi yağış üzerinde fazla etkili değildir. Yağışın dağılışında denize göre konum etkilidir. Bundan dolayı Torosların güney,  Karadeniz dağlarının ise kuzey yamaçları denize dönük olduğu için daha fazla yağış alır.
Cevap: E

6) Aşağıdaki haritada, Türkiye’de yıllık indirgenmiş sıcaklık ortalamalarının dağılışı gösterilmiştir.

indirgenmiş sıcaklık

Yalnızca haritadaki bilgilerden yararlanarak, Türkiye’deki sıcaklık ortalamaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sıcaklık dağılışı üzerinde enlemin etkisi belirgindir.
B) Sıcaklıklar genelde kuzeyden güneye doğru artmaktadır.
C) En yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki fark 8 °C den fazladır.
D) Batıdan doğuya doğru sıcaklıklar düşmektedir.
E) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’da en düşük sıcaklıklar ise Kuzeydoğu’da görülmektedir.

7) Aşağıdaki kentlerin hangisinde yıl içerisinde sıcaklıkların O °C’nin altında olduğu günler daha fazladır?

A) Konya       B) Sivas       C) Edirne        D) Malatya       E) Manisa

Çözüm : Yükseltisi fazla olan Sivas’ta kışlar erken başlayıp uzun sürdüğü için sıcaklığın O °C nin altında olduğu günler daha fazladır.
Cevap: B

8)

yıllık sıcaklık ortalaması

Yukarıdaki kentlerden hangisinin yıllık sıcaklık ortalaması yanlış olarak verilmiştir?

A) Konya    B) Samsun        C) Antalya          D) Kars         E) Çanakkale

Çözüm : Çanakkale deniz kıyısında yer alan bir ilimizdir. Daha kuzeyde yer alan Samsun’dan ve yükseltisi fazla olan Konya’dan daha sıcak olması gerekirken haritada 10,5 °C olarak verilmiştir.
Cevap: E

9) Aşağıdaki haritada Türkiye’de ocak ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.

indirgenmiş sıcaklık 1

Haritadan yararlanarak;

I. Sıcaklıklar genelde batıdan doğuya gidildikçe azalmaktadır.
II. Bütün kıyı bölgelerinde sıcaklık 8 °C nin üzerindedir.
III. Doğu Anadolu’da sıcaklığın -4 °C’ye düşmesinde yükselti etkili olmuştur.
IV. Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklıklar azalmaktadır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II     B) I ve III    C) I ve IV     D) II ve III      E) III ve IV

Çözüm : Türkiye ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası incelendiğinde enlemin etkisiyle kıyılarda sıcaklıkların güneyden kuzeye, karasallığın etkisiyle de kıyıdan iç kesimlere doğru azaldığı görülür.
Cevap: C

10) Türkiye’de sıcaklığın dağılışında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi azdır?

A) Enlem    B) Yükselti    C) Denizellik    D) Bitki örtüsü   E) Rüzgârlar

Çözüm : Türkiye’de sıcaklığın dağılışında enlem, yükselti, denizellik ve rüzgârlar etkilidir. Bitki örtüsü ise sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak gelişir.
Cevap: D

11) Atmosferde bağıl nemin fazla olduğu yerlerde bulutlanma da fazladır. Bu yerlerde gün içinde havada aşırı ısınma ve soğuma görülmez. Bu nedenle böyle yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olur.
Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden daha azdır?

A) Trabzon      B) Edirne        C) Konya    D) Hatay    E) Şanlıurfa

Çözüm : Nem oranı fazla olan Trabzon’da yıllık ve günlük sıcaklık farkı diğer illere göre daha azdır.
Cevap: A