Türkiye ve Türkiye’yi oluşturan coğrafi bölgeler, coğrafi bölgelerin özellikleri, iklimleri, bitki örtüleri, yer şekiller, ekonomik faaliyet alanları gibi ayrıntıları ele alan coğrafya dersi konusunun çözümlü test soruları ile birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Konuyu özümsemek ve ilgili tüm soruları hiç zorlanmadan çözmek için çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Başlangıçta okuması ve akılda tutması zor bir ders olarak görülen coğrafya dersine çalışmak şimdi çok daha eğlenceli. Açıklamalı sorular, konuyu tekrar edip zihninizde yer etmenize yardımcı oluyor. Sonuç olarak da konunun akılda kalıcılığı sağlanıyor ve başarı da beraberinde geliyor. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda üstün başarılar dileyerek hemen çalışmamızı paylaşmak istiyoruz.

1) Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yer şekillerinin etkisi daha fazladır?

A) Kıyı turizminin gelişmesinde
B) Turunçgillerin yetiştirilmesinde
C) Akarsulann rejimlerinin düzensiz olmasında
D) Maki bitki örtüsünün yaygın olmasında
E) Ulaşım ağının gelişmemesinde

Çözüm : Akdeniz Bölgesi’nde kıyı turizminin gelişmesinde, turunçgil yetiştirilmesinde, maki bitki örtüsünün yetişmesinde ve akarsuların rejimlerinin düzensiz olması üzerinde etkili olan temel faktör iklim şartlarıdır. Ulaşım ağının gelişememesi üzerinde ise yerşekillerinin dağlık ve engebeli olması etkili olmuştur.
Cevap: E

2) Aşağıdaki bölgelerden hangisinde enlem farkı daha fazladır?

A) Güneydoğu Anadolu
B) Marmara
C) Karadeniz
D) Doğu Anadolu
E) Akdeniz

Çözüm : Ülkemizin hem güney hem de kuzey kesiminde toprağı bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, enlem farkı verilen diğer bölgelerden fazladır.
Cevap: D

3) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?

A) Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir.
B) En düşük sıcaklıkların yaşandığı bölgedir.
C) Doğusu ile batısı arasında yerel saat farkının en fazla olduğu bölgedir.
D) Yüzölçümü en fazla olan bölgedir.
E) Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgedir.

Çözüm : Doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı Doğu Anadolu’da değil, Karadeniz’de daha fazladır. Çünkü Karadeniz doğu-batı yönünde daha geniş olduğu için içerisinden daha fazla boylam geçmektedir.
Cevap: C

4) Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde yer alan turizm alanlarından biri değildir?

A) Gönen Kaplıcaları
B) Topkapı Sarayı
C) Manyas Gölü Milli Parkı
D) Uludağ Kayak Merkezi
E) Efes Harabeleri

Çözüm : İzmir’de bulunan Efes Harabeleri Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Soruda verilen diğer turizm merkezleri ise Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Cevap: E

5) Karadeniz Bölgesi’nin önemli yüzey şekillerini, doğu-batı yönünde denize paralel uzanan kıvrım dağları oluşturmaktadır.
Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nin yüzey şekillerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Dağların kuzey yamaçlarındaki bitki örtüsü ile güney yamaçlarındaki bitki örtüsünün farklı olması
B) Denizel iklimin etki alanının dar olması
C) Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımın genelde geçitlerden sağlanması
D) Kıyı kesim ile iç kesim arasında yer altı zenginlikleri bakımından farklar bulunması
E) İç kesimlerdeki yağış miktarının kıyı kesime göre daha az olması

Çözüm : Karadeniz Bölgesi’nde yüzey şekilleri, denizel iklimin etki alanı, bitki örtüsü ve yağışın dağılışı üzerinde etkilidir. Aynca ulaşımın geçitlerle sağlanması üzerinde de yerşekilleri etkilidir. Kıyı ile iç kesimler arasında yeraltı kaynaklarının farklılık göstermesi üzerinde yerşekilleri değil, jeolojik süreçler etkili olmuştur.
Cevap: D

6) Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?

A) Yaz mevsiminde buharlaşma şiddetinin fazla olması
B) Tarımda sulamaya fazla ihtiyaç duyulması
C) Kısa mesafelerde iklim değişikliğinin fazla olması
D) Orman alanlarının az olması
E) Yer şekillerinin sade olması

Çözüm : Güneydoğu Anadolu’da yerşekilleri sade olduğu için iklim şartlan kısa mesafelerde daha az değişiklik gösterir.
Cevap: C

7) Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisinde yer şekillerinin etkisi yoktur?

A) Ulaşım şartlarının zor olmasında
B) Denizel iklimin iç kesimlere fazla sokulamamasında
C) Tarım alanlarının sınırlı olmasında
D) Doğal liman sayısının az olmasında
E) Transit ticaretin yapılmasında

Çözüm : Karadeniz Bölgesi’nde transit ticaretin gelişmesinde coğrafi konumunun etkisi etkili olmuştur. Seçeneklerde verilen diğer durumlar üzerinde ise yerşekilleri etkili olmaktadır.
Cevap: E

8) 

• Kıyı ile iç kesim arasındaki bağlantı Çubuk Geçidi ile sağlanır.
• Karstik ovalar geniş alan kaplar.
• Yılda birden fazla ürün alınabilir.
• Göl bakımından zengindir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölüm, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adana      B) Kıyı Ege     C) İç Batı Anadolu      D) Antalya     E) Güney Marmara

Çözüm : Çubuk geçidinin yer aldığı. Elmalı, Kestel, Korkuteli gibi karstik ovalann bulunduğu, göl bakımından zengin olan (Göller Yöresi), sıcaklık ortalaması yüksek olduğu için yılda birden fazla ürün alınan bölüm Antalya’dır.
Cevap: D

9) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi’nin benzer özelliklerinden biri değildir?

A) Yağışın mevsimlere göre dağılışı

B) Turizm gelirlerinin yüksek olması

C) Dağların doğu-batı yönünde uzanması

D) Kıyı kesimlerinde benzer tarım ürünlerinin

E) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın geçitlerle sağlanması

Çözüm : Akdeniz Bölgesi’nde dağlar denize paralel uzandığı için iç kesimlerle ulaşım ancak geçitlerden sağlanır. Ege Bölgesi’nde ise dağlar denize dik uzandığı için dağlar arasındaki graben ovaları sayesinde iç kesimlerle ulaşımda geçitlere ihtiyaç duyulmaz.
Cevap: E

10) 

  • Pamuk
  • Zeytin
  • Üzüm
  • Tütün
  • İncir 

Yukarıda verilen tarım ürünleri aşağıdaki bölümlerden hangisinde yaygın olarak yetiştirilir?

A) İç Batı Anadolu      B) Kıyı Ege
C) Batı Karadeniz         D) Ergene
E) Güney Marmara

Çözüm : Kıyı Ege Bölümü’nde pamuk, zeytin, üzüm, tütün ve incir yaygın olarak yetiştirilmektedir.
Cevap: B

11) Türkiye’de toprak erozyonu en fazla Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.

Bu duruma yol açan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulama sorununun yaşanması

B) Bazı akarsuların yazın kuruması

C) Bitki örtüsünün cılız, yağış rejiminin düzensiz olması

D) Yağışların daha çok kış mevsiminde düşmesi

E) Ovaların geniş yer kaplaması

Çözüm : İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bitki örtüsünün cılız olması nedeniyle korumasız olan toprak, sel suları tarafından taşındığı için erozyon bu bölgelerde daha fazladır.
Cevap: C

12) İç Anadolu Bölgesi etrafı dağlarla çevrili, yüzey şekilleri sade ve yağış miktarı az olan bir bölgedir.

Buna göre, İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bitki örtüsü cılızdır

B) Nadasa ayrılan toprakların oranı fazladır

C) Tahıl tarımı yaygın olarak yapılır

D) İklim geniş sahalarda benzer özellik gösterir

E) Kıyı bölgelere ulaşımı kolaydır

Çözüm : İç Anadolu Bölgesi’nin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğu için kıyı kesimlerle ulaşım zordur.
Cevap: E

13) Kuru tarım yönteminin uygulandığı yörelerde bazı yıllarda yağışın azalması tarım ürünlerinin verimini ve kalitesini düşürür.

Bu durum, aşağıda verilen bölümlerden hangisinde daha belirgindir?

A) Orta Kızılırmak             B) Kıyı Ege

C) Güney Marmara           D) Adana

E) Doğu Karadeniz

Çözüm : Yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, sulamanın da yetersiz olması nedeniyle kuru tarım yöntemi uygulanır. Buralarda yağışın az olduğu dönemlerde ürün miktarı azdır. Bu durum, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde daha belirgindir.
Cevap: A