Sözleşmeli Öğretmene Kadro Mecliste

1 Aralık 2007 tarihinde tarafından eklendi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması amacıyla hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Sözleşmeli Statüde Görev Yapan Öğretmenlerin Kadroya Atanmaları Hakkındaki Kanun Teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Devlet Memurları Kanunu’nun 4-B maddesine göre istihdam edilen personelin, en geç 1 yıl içinde durumlarına uygun öğretmen kadrolarına atanmalarını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, “kısmi zamanlı sözleşmeli öğretmenlerin, Devlet Memurları Kanununun 4-C kapsamından çıkartılıp, 4-B kapsamına alınacağı ve sözleşmeli öğretmenlerle ilgili kararın, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığı” yönünde basında açıklamalarının bulunduğu belirtildi.

Gerekçede, şöyle denildi: “Anayasaya göre devletin asli ve sürekli görevlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerekir. Eğitim işinin süreklilik isteyen bir iş olduğu yargı kararlarıyla ortaya çıktığına göre, doğru olan yöntem, kısmi zamanlı sözleşmeli öğretmenlerin 4-C kapsamından çıkarılıp, 4-B kapsamına sokulması değil, bu öğretmenler için kadro ihdas edilmesidir.

Öğretmen kadrolarına atanan ve statü hukukuna tabi memur niteliği kazanan öğretmenlerle, sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin özlük haklarında ortaya çıkan her türlü farklılık, kabul edilebilir bir şey değildir.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.