24 Kasım Öğretmenler Günü

20 Kasım 2007 tarihinde tarafından eklendi.

Saygıdeğer Öğretmenlerim,
 Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya yönelik 1.Dünya Savaşının ardından yok olan
 İmparatorluğun üzerine eşsiz bir mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
 Cumhuriyetimizi kuran iradenin ortaya koyduğu devrimler ve ilkeler
 incelendiğinde yeni Türk Devleti için üç hedefin belirlendiği görülür.
 Bunlardan birincisi tam bağımsızlık ilkesi: Zaten verilen milli mücadelenin milli
 mücadele özünde bir bağımsızlık savaşıdır.
 İkincisi ise ulus devlet yapısıdır: Yani tek bayrak tek millet söyleminde
 somutlaşan üniter devlet ve toplum yapısı.
 Üçüncüsü ise çağdaş muasır medeniyeti yakalamak ve onu da aşmaktır.
 Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte gerçekleştirilen devrimler ve ATATÜRK’ün
 ilkeleri bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir.
 Bu üç temel hedefi Türk çocuklarının, Türk Gençliğinin ve nihai olarak Türk
 Ulusunun bilincine yerleştirecek kurumlar eğitim kurumlarıdır. Osmanlı döneminde
 çocukların büyük bir kısmı bir eğitim olanağından tamamiyle mahrum idi sadece belirli
 bir elitin çocuklarının eğitim görebildiği medreselerde de çağdışı eğitim verilmekte
 idi. Öte yandan ülkede yaşayan azınlık okulları veya başka ülkelerin misyonerlik
 faaliyetleri amacıyla açmış oldukları okullar vardı. Böylesine çağdışı bir eğitimle
 bir ülkenin ayakta kalabilmesi olanaksızdı ve de kalamadı. Bu tarihi gerçeğin çok iyi
 farkında olan Cumhuriyeti kuran irade bu nedenle en büyük devrimlerden biri olan
 öğretim birliği yasasını çıkararak çağdaş ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine
 uygun bir gençlik yetiştirilmesi amaçladı.
 80 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetimizin bu bağlamda katettiği mesafe
 son derece önemli ve takdire şayandır, ancak yeterli değildir.
 Okul öncesinde erişilen %15 civarındaki okullaşma oranı, Ortaöğretim düzeyinde %
 50 civarındaki okullaşma oranı ve yükseköğrenim düzeyinde %25 civarındaki okullaşma
 oranı henüz gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Elbetteki az gelişmişlik zincirini
 kırabilmemiz için bu sayısal değerlerin acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak
 ülkemizde esas sorun nicelikten ziyade nitelik sorunudur. Üniversite sınavına giren
 öğrencilerin %70’inin fenden, %30’unun matematikten sıfır puan alması uluslararası
 düzeyde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin karşılaştırılmasında Türk
 öğrencilerin hep son sıralarda yeralması üzerinde dikkatle durmamız gereken çok önemli
 sorunlardır. Bunlarında ötesinde bir devrim yasası olan öğretim birliği yasasına
 aykırı olarak oluşturulan eğitim kurumları diğer bir çok önemli sorunu
 oluşturmaktadır. Yüce ATATÜRK’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya yönelik
 yeminlerin yapıldığı tamamiyle denetimsiz kuran kursları, laik Cumhuriyet karşıtı
 siyasal yapıların oluşturduğu ve her türlü desteği verdiği “arka bahçemiz” diye
 nitelendirdikleri imam hatip okulları, yine laik Cumhuriyet karşıtı özel okullar,
 dershaneler, öğrenci yurtları ve ışık evleri öğretim birliği yasasından önemli bir
 sapmayı gerçekleştirmiştir. Bu kurumlardan yetişen tamamiyle farklı bir dünya görüşüne
 sahip insanlar bu farklılıklarını siyasal, sosyal, kültürel yaşamda ortaya
 koymaktadırlar. Bu eğitim kurumlarından yetişen ve siyasal alanda önemli güce erişen
 kişi veya gruplar Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesiyle ve çağdaş Cumhuriyetimizin
 devlet organlarıyla açık bir biçimde savaşmaktadırlar.
 Üniter devlet ve toplum yapımızın ve laik Cumhuriyetimizin bu denli tehdit
 altında yaşandığı bir dönem olmamıştır.
 Ülkemizin içinde bulunduğu durumu çocuklarımıza ve gençlerimize doğru bir şekilde
 anlatmak hepimizin görevi ancak öncelikle de öğretmenlerimizin görevidir. Bu anlamda
 öğretmenlerimizin her zamankinden daha fazla sorumluluk taşıdığı bir gerçektir.
 ATATÜRK’ün öğretmenlerinin bu sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine
 getireceğine inancımı belirterek tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın
 Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.