Nasıl Problem Çözmeli?

30 Kasım 2007 tarihinde tarafından eklendi.

Bir problemi çözmek için ne yapmalıyız? Problem çözmek için dört evre vardır. Önce bu dört evreyi tanımakla işe başlayalım.

Problemi anlamalısınız. PROBLEMİ ANLAMA1.       Bilinmeyen nedir?Veriler nedir? Koşul nedir?    Koşulu yerine getirmek mümkün mü? Koşul      bilinmeyeni belirlemek için yeterli mi? Yetersiz mi? Gereğinden fazla mı? Yoksa çelişkili mi? Bir şekil çizin uygun işaretlemeleri yapın. Koşulun çeşitli kısımlarını birbirinden ayırın.

 

Planınızı yerine getiriniz PLANI UYGULAMA2.     Çözüm planınızı uygularken her adımı kontrol edin. Adımın doğru olduğunu açıkça görebiliyor musunuz?Bunun doğruluğunu kanıtlayabiliyor musunuz? 
Bulunan çözümü irdeleyiniz GERİYE BAKMA4.Sonucu kontrol edebilir misiniz?   Argümanı kontrol edebilir misiniz?    Sonucu daha farklı      çıkarabilir      misiniz?    Sonucu ya da yöntemi başka bir      Problem için kullanabilir misiniz?

  Problemi çözmek için dört aşamaya dikkat etmeliyiz.1.       Problemi anlamak2.     Benzer problemlerden elde ettiğimiz deneyimleri kullanarak bir saldırı planı hazırlamak3.     Saldırıya geçmek4.     Kendi kendinize, bulduğunuz yanıta gerçekten inanıp inanmadığınız sormak.

Problem çözme çalışmaları

Problem çözme örnekleri

ÖRNEK 1. Bir kravat ile bir gömlek 64 milyon liradır. Bir  gömlek ile bir pantolon 80 milyon liradır. Cümlelerine dikkat ettiğimiz de aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.A.    Pantolon gömlekten 16 milyon lira daha fazladır.B.     Gömlek pantolondan 16 milyon lira daha fazladır.C.     Pantolon kravattan 16 milyon lira daha ucuzdur.D.    Pantolon gömlekten 16 milyon lira daha ucuzdurE.     Kravat pantolondan 16 milyon lira daha ucuzdur. ÇÖZÜM  Kravat ile gömleğe 64 milyon lira, gömlek ile pantolona 80 milyon lira verilmiştir.  80-64=16 olmaktadır. Gömlek ile pantolon alındığında 16 milyon lira daha fazla para ödenmiştir.  Öyleyse kravat pantolondan 16 milyon lira daha ucuzdur. Doğru yanıt (E) dir  ÖRNEK 2Oya Bora’ya 15 milyon lira verirse her ikisinin paraları eşit oluyor. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?A.    Oya’nın parası Bora’nın parasından 15 milyon lira fazladır .B.     Bora’nın parası Oya’nın parasından 15 milyon lira fazladır .C.     Oya’nın parası Bora’nın parasından 30 milyon lira fazladır .D.    Bora ,Oya’ya 30 milyon lira verirse paraları eşit olur.E.     Bora Oya’ya 10 milyon lira verirse paraları eşit olur. ÇÖZÜMOya Bora’ya 15 milyon verirken Oya’nın parası 15 milyon azalır. Bora’nın parası 15 milyon artar. Böylece Oya’nın parasının 15 milyon lira eksiğinin Bora’nın parasının 15 milyon lira daha çok olduğu anlaşılır. Bu durumda Oya’nın parası Bora’nın parasından 15+15=30 milyon lira daha fazladır. Doğru Yanıt ( C )  dir. ÖRNEK 3 Can, Zeynep’e okuması için 6 kitap verdi. Zeynep’in Can’dan 2 kitap daha fazla kitabı oldu. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.A.    Zeynep’in kitapları  Can ‘ın kitaplarından 4 tane daha fazladır.B.     Can’ın kitapları  Zeynep’in  kitaplarından 4 tane daha fazladır.C.     Zeynep’in kitapları  Can ‘ın kitaplarından 4 tane daha azdır.D.    Can’ın kitapları  Zeynep’in  kitaplarından 10 tane daha fazladır.E.     Zeynep’in kitapları  Can ‘ın kitaplarından 6 tane daha azdır. ÇÖZÜMCan, Zeynep’e 6 kitap verirse, Can’ın kitap sayısı 6 azalırken Zeynep’in kitap sayısı 6 artar. Eğer kitap sayıları eşit olsaydı. Can’ın kitap sayısının 6 azı, Zeynep’in kitap sayısının 6 fazlasına eşit olacaktı. O zaman Can’ın kitap sayısı, Zeynep’in kitap sayısından 12 fazla olurdu. Ancak, son durumda Zeynep’in kitap sayısı Can’ın kitap sayısından 2 adet fazla olduğu için, Zeynep’in kitap sayısı Can’ın kitap sayısının 6 eksiğinden 2 fazla oluyor. Bu durumda Can’ın kitap sayısının 6 eksiği, Zeynep’in kitap sayısından  6-2=4 fazlasına eşit olur. Buradan Can’ın kitaplarının, Zeynep’in kitaplarında  10 fazla olduğu bulunur. Doğru Yanıt ( D )  dir. Kaynak: George Polya – Nasıl Çözmeli? 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.