I. Dünya Savaşı’nı Bitiren Barış Antlaşmaları
İtilaf Devletleri ile;

– Almanya = Versay Antlaşması (28 Haziran 1919)
– Avusturya = Sen Germen Barışı(10 Eylül 1919)
– Macaristan = Triyanon Antlaşması (6 Haziran 1920)
– Bulgaristan = Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)
– Osmanlı Devleti = Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

NOT: Sevr Barış Antlaşması uygulanmamıştır. Çünkü devletlerarası hukuka göre bir atlaşmanın uygulanabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekir.