1.Elektrik Akımı
Akımın, kapalı bir devre içerisinde elektriğin akışı olduğunu ve devrenin direnci ne kadar büyük olur ise akımında aynı seviyede küçüleceğini öğrenin.

Elektrik Akımı

2. Manyetik Alan
Manyetik alanın, manyetik malzemelerin çevresinde oluşan ve manyetik malzemenin çevresindeki cisimler üzerinde manyetik kuvvet uygulayabilen uzaydaki bir bölge (hacim) olduğunu ve manyetik alan çizgilerinin yoğunluğunun manyetik kuvvet ile ilişkili olduğunu öğrenin.

Manyetik Alan

3. Kuvvet
Kuvvetin ne olduğunu ve kuvvet ile ne yapılabileceğini öğrenin.

Kuvvet

4. Kütle, Ağırlık ve Yer Çekimi Kuvveti
Bir nesnenin dünya üzerindeki ağırlığının, dünya ile cismin kütleleri arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklandığını ve ağırlığın bir kuvvet olduğunu; bu sebep ile de newton ile ölçüldüğünü öğrenin.

Kütle, Ağırlık ve Yer Çekimi Kuvveti

5. Sürtünme
Sürtünme kuvvetinin, hava direnci de dahil olmak üzere, bir nesnenin hareketini nasıl etkilediğini öğrenin.

Sürtünme