1993 Bulgaristan – Smolyan  1.         ”Çocuklar antikadır.”NOVALIS 2.         “Yuva, bir peyzaj olmaktan çok zihinsel bir kurgudur.”Gaston BACHELARD 3.         “Zaman olmasaydı ‘şimdi’ olmazdı, ‘şimdi’ olmasaydı zaman olmazdı.”ARİSTOTELES 4.         “Gördüğümüz her şey başka türlü olabilir.”Ludwig WITTGENSTEIN  Türk Öğrenciler  21.Banu Bargu    İstanbul Amerikan Robert Lisesi31.Emre Deliveli    İstanbul Amerikan Robert Lisesi  1994 Bulgaristan – Petrich  1.         “Eğer bacakların ve kolların kendi iradeleri olsaydı, asla  bükülme durumunda kalmazlardı.”Blais PASCAL 2.         “Nereye gitti zaman? Derin kuyulara dalmadım mı ben? Dünya uyuyor.”Friedrich NIETZSCHE 3.         “İnsan, insan için bir tanrıdır.”Baruch SPINOZA  Türk Öğrenciler  20.Ömer Turan    İstanbul Özel Saint Benoît Fransız Lisesi27.Özlem Ekmekçi    İstanbul Özel Saint Benoît Fransız Lisesi  1995 Bulgaristan – Stara Zagora  1.         “Herkes bir başkasıdır ve hiç kimse kendisi değildir.”Martin HEIDEGGER2.         “Aslında kendimizi var-olmayan olarak düşünmemiz imkansızdır.”UNAMUNO 3.         “Şu öncülden mi başlamalıyız: Bir kimsenin adaletsiz davranması tamamen yasaklanmalı mı yoksa bazı hallerde izin mi verilmeli?”PLATON 4.         “Felsefeci olmak daima yolda olmak demektir; felsefede sorular, yanıtlardan daha asıldır.”Karl JASPERS  Türk Öğrenciler  11.Ayşegül Bayraktar    İstanbul Özel Saint Benoît Fransız Lisesi13(ve juri özel ödülü).Sadok Kohen    İstanbul Özel İtalyan Lisesi14.Demet Dinler    İstanbul Özel Saint Benoît  Fransız Lisesi  1996 Türkiye – İstanbul  1.         “Hiçbir  doğru yoksa, her şeye izin verilmiştir.”Friedrich NIETZSCHE 2.         “Dünyadaki kötülük, neredeyse daima cehaletten gelir ve iyi niyet  aydınlanmamışsa kötü niyet kadar zarar verebilir.”Albert CAMUS 3.         “Dilinin sınırları, dünyanın sınırlarıdır.”Ludwig WITTGENSTEIN 4.         “İnsanlığı kendinde ve başkalarında bir araç olarak değil, bir amaç olarak görecek gibi davran.”Immanuel KANT Türk Öğrenciler  1.Ceren Akman    İstanbul Amerikan Robert Lisesi3.Fasih Sayın    İstanbul Özel Avusturya Lisesi7.Ayşe Borovalı    İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi12.Deniz Tuncel    İstanbul Koç Özel Lisesi17.Emre Huner    İstanbul Özel İtalyan Lisesi20.Çağla Tekin    İzmir Amerikan Lisesi22.Selin Kılıçoğlu    Özel Saint Benoit Fransız Lisesi23.Evrim Güven    İzmir Tevfik Fikret Lisesi25.Işık Canan Gedik    Özel Atanur Oğuz Lisesi 1997 Polonya – Varşova  1.         “Felsefe bir bilim midir?”W. KRAJEWSKI 2.         “Kuvvetsiz adalet iktidarsızdır, adaletsiz kuvvet zorbadır.”Blais PASCAL 3.         “Sanatçı, bizi dünyaya kendi gözleri ile baktırır.”Arthur SCHOPENHAUER 4.         “Bir kimsenin hakikati, hakikatin kendisi için aramasının biz pragmatistler için bir anlamı yoktur. Biz,  hakikati bir soruşturma amacı olarak göremeyiz. Bir soruşturmanın amacı, bundan daha çok, insanların, yapacakları şeyler, ulaşmak istedikleri amaçlar, amaçladıklarına ulaşmak için kullanacakları araçlarla ilgili bir anlaşmadır(…) Nesnelerin verebileceğimiz bütün tanımları, bizim amaçlarımıza uydurulmuş tanımlardır (…) Bilmemiz gerekenin tümü, birbiriyle rekabet eden bu tanımlardan hangisinin maksadımıza daha yararlı olduğudur.”R. RORTY Türk Öğrenciler  5.Anıl Zenginoğlu    İstanbul Özel Avusturya Lisesi16.Elif Aksoy    İzmir Özel Amerikan Lisesi Türkiye Seçme Soruları  1.Hesabı verilemeyecek bir yaşam, insan için yaşanmaya değmez.Platon. Sokrates’in Savunması.2.Ancak yeterince bilmediğimiz bir şey üzerinde yargıda bulunduğumuz zaman yanılırız.Descartes. Felsefenin İlkeleri. M.E.B Yayınevi.3.Sanatta kendisini gösteren, açığa çıkan her zaman hayattır, insanî olandır.Takiyettin Mengüşoğlu. İnsan Felsefesi. Remzi Kitabevi.4.Her konunun izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitilmiş kişinin özelliğidir.Aristoteles. Nikomakhos’a Etik. TFK Yayınları. 1998 Romanya – Braşov  1.         “Aslında yan yana iki çeşit ahlaka sahibiz, birisi öğütlediğimiz ama uygulamadığımız, diğeri uyguladığımız ama nadiren öğütlediğimiz.”Bertrand RUSSELL 2.         “İnsan başkaları tarafından yaratılmıştır.”MONTAIGNE 3.         “Dünyayı görüş tarzımız, onu görmek istediğimiz tarzdır.”Arthur SCHOPENHAUER 4.         “Her hal ve durumda, benim faaliyetimi doğrudan arttırmayan ve canlandırmayan her şeyden tiksinirim.”Wolfgang GOETHE Türk Öğrenciler  3.Cevat Yıldırım    Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi7+.Hakan Yücefer    İstanbul Özel Fransız Saint Benoît Lisesi Türkiye Seçme Soruları  1.İnsanları tedirgin eden olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıklarıdır.Epiktetos2.İnsanların sahip oldukları bilgiler arasında en yararlı ama en az ilerlemiş olanı, insan hakkındaki bilgidir. Delphoi tapınağındaki bir yazıtın (kendini tanı) tek başına, ahlâkçıların bütün iri kitaplarından çok daha önemli ve güç bir kural olduğunu söylemeye cesaret ediyorum.J.J.Rousseau3.Dilin insan yaşamına en önemli katkısı, düşünmede kendini açığa vurur.Nermi Uygur 1999 Macaristan – Budapeşte  1.         “Dünyanın içinde ya da dışında , iyi niyetten başka hiçbir şey şartsızca iyi olarak algılanamaz.”Immanuel KANT 2.         “Arzu insanın özüdür.”Baruch SPINOZA 3.         “’Yasalar’ dediğimiz şeyler, daima daha geniş bir teoriler sisteminin parçası olan  formlardan oluşan varsayım ya da tasavvurlardır. Öyleyse hiçbir şekilde yalıtılmış bir biçimde incelenemezler.”Karl Raimund POPPER 4.         “Bilgi iktidar mıdır?”Francis BACON Türk Öğrenciler  3.Ferhat Taylan    İstanbul Özel Fransız Saint Benoît Lisesi15.Yusuf Yıldırım.    İstanbul Vefa Anadolu Lisesi Türkiye Seçme Soruları  1.İnsan için ne bildiği şey üzerinde araştırmada bulunmak mümkündür, ne de bilmediği şey üzerinde; bilinen şey üzerinde araştırma lüzumsuzdur, çünkü zaten bilinir. Bilinmeyen şeye gelince, ne araştırılacağı bilinmediği için araştırma olmaz.Platon. Menon.80 e2.Bir insan düşünürken sözcüklere dikkat etmelidir; çünkü sözcükler, sahip olduklarını düşündüğümüz anlamlarının yanı sıra,  onları kullananın kişiliğini, eğilimlerini ve ilgilerini  de gösterirler. Erdemlerin ve kötülüklerin adları işte böyledir, birinin bilgelik  dediğine başka biri korkaklık; birinin vahşet dediğine başka biri adalet; birinin savurganlık dediğine başka biri eli açıklık; birinin ağırbaşlılık dediğine başka biri budalalık diyebilir.Hobbes .Leviathan. Yapı Kredi Yayınları.S.40.3.İlkel toplulukların saygı gösterdiği “başkası” sadece kendi soyu sopu, uluslar için de sadece kendi ulusudur. Ancak bütün bunların üstünde olabilen az sayıda filozof kişiler için “başkası” bütün insanlardır.Bedia Akarsu. Ahlâk Öğretileri. Remzi kitabevi.1965.S.7 2000 Almanya – Münster  1.         “Zaman kendi başına varolan bir şey değildir (…)  Öyleyse zaman  bizim (insan) görülerimizin sübjektif koşuludur. (…) ve bundan ötürü süjeden  ayrı ele alınırsa  kendi başına bir hiçtir.”Immanuel KANT 2.         “İlkel toplumdan uygar topluma geçiş insanda fark edilebilir bir değişiklik yaratmış; içgüdü yerine adaleti bir yönetim kuralı olarak koymuş, ve hareketlerine önceden eksik olan ahlaki niteliği katmıştır.”Jean Jacques ROUSSEAU 3.         “Amipten insana kadar uzanan  süreç filozoflara bir ilerleme olarak görünmüştür – Yine de amiplerin bu fikre katılıp katılmayacakları bilinmiyor-“Bertrand RUSSELL 4.         “Bütün  insanlar doğal olarak bilmek isterler.” ARİSTOTELESTürk Öğrenciler  13.(ve Jüri özel ödülü- Alman dilinde en iyi deneme).Onan Günöz     İstanbul Özel Alman Lisesi31.Ertuğrul Aktaş.      İstanbul Özel Eyüboğlu Koleji Türkiye Seçme Soruları  1.Özgür kişi, her gün yaşarken, yapabildiği kadar çok, değerlendirmelere dayanarak ve insanın değeri ile değerlerin bilgisini de hesaba katarak eylemde bulunan kişidir.Ioanna Kuçuradi .Çağın Olayları Arasında. Ayraç Yayınevi. 1997.s.502.”Genel kültüre sahip olma” denilen illete tutulmuş, ama hayatında üslup (stil) birliği olmayan bir çağ, felsefeyle ne yapacağını bilemeyecektir ve hakikatin koruyucu meleği felsefeyi sokaklarda, çarşıda- pazarda herkese duyursa bile, böyle bir çağda felsefe, daha çok, yalnız gezegenin bilgince monologu, kişinin bir rastlantı sonucu eline geçen bir ganimet, ya da akademik ihtiyarlar ile çocuklar arasında tehlikesiz bir gevezelik olarak kalır.Friedrich Nietzsche Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe.3.Adaletin felsefi teorisini anlamak ahlaksal bir ödevdir, çünkü onu yanlış anlamanın ölüme yol açan sonuçları vardır.Jonathan Westphal. Justice. Introduction.p.xxv. Hackett Publishing. 1996 2001 Amerika Birleşik Devletleri – Philadelphia  1.         “Geleneklerden türemiş olan vicdanın yasaları, bize doğadan çıkarılmış gibi görünür.”MONTAIGNE Denemeler. 1595. Bölüm XXII 2.         “Eğer sınırsız hoşgörümüzü, hoşgörüsüzleri de içine alacak kadar genişletirsek ve hoşgörülü bir toplumu, hoşgörüsüzlerin saldırılarına karşı koruyacak tedbirleri almazsak, hoş görenlerle birlikte, hoşgörü de yok edilmiş olacaktır.”Karl Raimund POPPER. The Open Society and its Enemies. Vol.I. Routledge, London. 1945.p.265 3.         “Ne yapmak istediğimi düşündüğümde, kendimi iyi hissettiren her şeyi iyi, kötü hissettiren her şeyi kötü bulduğumu anladım.”Jean Jacques ROUSSEAU 4.         “Devlet olmadıkça, herkes herkese karşı daima savaş halindedir. Burada şu açıkça görülür ki insanlar hepsini korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit, savaş denilen durumun içindedirler; ve bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır.”Thomas HOBBES, Leviathan. Bölüm.XIII Türk Öğrenciler  9.Mert Bahadır Reisoğlu    İstanbul Amerikan Robert LisesiDereceye giremedi. Beyza Kaya     Antalya Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi Türkiye Seçme Soruları  1.Sanat, ancak onun yardımıyla, dünyada olup bitenleri görüp kavramamıza yardımcı olacak bir tür “dünyaya açılan pencere”, sihirli bir küredir insanlar için. Bu bakımdan her gerçek sanat yapıtını anlama bir keşiftir, insanda ve yaşamda bilinmeyenin keşfedilişidir.Moissej Kagan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat   Altın kitaplar,İstanbul,1982.s.437.2.Felsefe, herhangi bir konunun “istenildiği gibi” açıklaması değil, belirli sorunların, belirli konuların “temellendirilmiş” çözüm ve açıklamasıdır.Arda Denkel. Bilginin Temelleri. Çev. Aziz çalışlar.Metis Yayınları,İstanbul 1984, s.1243.Küreselleşme teorisyenleri , eskisinden daha geniş bir dünyayla buluşmakta olanlar insanlar ile eskisinden daha dar bir dünyayla karşı karşıya kalanlar arasında ortaya çıkmakta olan uçurum üzerinde biraz düşünseler iyi olur.Martin Stokes “Kültür Endüstrileri ve İstanbul’un Küreselleşmesi” İstanbul Küresel ile Yerel Arasında. Çev. Çağlar Keyder. Metis yayınları, İstanbul, 1999. S.