2010 – 2011 Edebiyat-Dil ve Anatım Sene Başı Zümresi

2010 – 2011 Edebiyat – Dil ve Anlatım Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı (Mustafa İBİŞ)