• İzin Dilekçesi
  •  Dilekçe Nasıl Yazılır (Erdeniz SAYDAM)
  • Ders Kesim
  • Sınav Evrakları Kesim Tutanağı
  • Mal Bildirim Beyannamesi