Anadolu, Fen Lisesi Öğretmenliği İçin Yeni Düzenleme Yapıldı

26 Eylül 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleriyle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme sınavı ve Atamalarına Dair Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeyi içeren bir yönetmelik yürürlüğe koymuştur. Bahsettiğimiz bu yönetmelik 19.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte Dikkate Çeken Önemli Ayrıntılar Aşağıda Sıralanmıştır:

– Daha önceki yönetmelikte 60 olan başarılı sayılma puanı yeni yönetmelikte 40’a çekilmiştir.

Yönetmeliğin sınava dayalı yapılmamasına ilişkin olarak özellikle Eğitim Sen çok büyük tepki göstermiş, bakanlığın yeterli öğretmen bulmaktaki zorluk (!) nedenindeki ısrarına rağmen sınav esasında ısrarını devam ettirmiştir.

– Daha önce en az üç sene öğretmenlik yapmış olmak biçimindeki düzenleme iki seneye çekilmiştir.

– Sicil notu ortalaması da son 3 senede en az iyi derece olması biçimindeyken tabii olarak son 2 yıl olarak değiştirilmiştir..

– Seçme sınavı yazılı veya internet ortamında yapılabilecek ve en az otuz gün önceden duyurulacak.

– Sınavlar yüz puan üzerinden yapılacak ve kırk puan alanlar başarılı kabul edilecek. Sınavda yalnızca doğru cevap verilen sorular değerlendirmeye alınacak.

– Güzel sanatlar ve spor liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenliklerine atanmak isteyenler seçme sınavından sonra uygulama sınavına alınırlar. Adaylar, seçme sınavı ile Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde aldıkları puana göre alanlar itibariyle sıralanır ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday uygulama sınavına alınır.

– İller arası atamalarda bakanlık, il içi atamalarda Valilikler atamaya yetkili olacak,

– Atama ve sınavlardaki değerlendirmelere itirazlar atama ya da değerlendirmeyi yapan makama belirtilen sürelerde yapılacak.

– Daha önce bu okullarda görev yapıp herhangi bir sebeple başka kurumlara atananlar (Ek-2 ye göre) öncelikli atanacaklar.

– İlk kez atanacaklarda sınavdan aldıkları puan ile Ek-2 den aldıkları puanın toplamına göre en yüksek puana sahip olanın ataması yapılacak.

– Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine; adayların seçme sınavı ve Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 60 ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 40 ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanlarına göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

– İl içi ve iller arası yer değiştirmelerde diğer öğretmenlerin mevzuatı uygulanacak. Yani hizmet puanı esasına göre yer değiştirebilecekler.

– Norm fazlası öğretmenler öncelikle bu kapsamdaki okullara (ilçe de varsa ilçe de yoksa ilde) değerlendirilecekler. Kapsamda okul bulunmaması halinde kapsam dışındaki okullara atanacaklar.

– Sınavlara girecek olanlar sınav günlerinde kurumlarınca izinli sayılacaklar.

– Ek-2 Değerlendirme formunda resmi ve özel kurumlarda geçen öğretmenlik ve yöneticilik kıdemi, sicil notu, yüksek lisans, doktora, ödüller, kariyer(uzman, başöğretmenlik), yabancı dil bilgisi ve ödüller puan olarak yansıyacak.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
I. Dünya Savaşının Sonuçları