Amasya Görüşmesi (20–22 Ekim 1919)
Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında bir protokol yapıldı.

Alınan Kararlar

-İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecekti.
-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği ile Temsil Heyeti yasal bir kurul olarak tanınacaktı.
-Türk illeri düşmana hiçbir şekilde terk edilmeyecekti.
-Manda ve himaye kabul edilmeyecekti, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktı.
-Azınlıklara egemenliğimizi zedeleyici haklar verilmeyecekti.
-Mebuslar Meclisi İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanacaktı.
-Milletvekili seçimi serbest ve müdahalesiz yapılacaktı.
-Temsil Heyeti’nin görüşleri alınmadan barış görüşmeleri yapılmayacaktı.
-Hükümetle Temsil Heyeti arasındaki anlaşmazlıklar son bulacaktı.

Önemi

• İstanbul Hükümeti, Milli Mücadele’yi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin gücünü ve varlığını hukuken tanıdı.
• İtilaf Devletleri, İstanbul Hükümeti’ne her istediklerini yaptıramayacaklarını anlamış oldular.
• İstanbul Hükümeti ile Anadolu hareketi ilk kez birlikte hareket etmişlerdir.

NOT: Amasya Görüşmeleri sonunda Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da açılması kararlaştırıldı.