Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Genelge Koşulları:

-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir (AMAÇ).
-İstanbul’daki hükümet üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirememektedir (GEREKÇE).
-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır (YÖNTEM).
-Her türlü etki ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı gereklidir (Temsil Heyeti).
-Anadolu’nun her yönden en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
-Bu kongreye katılmak üzere her bölgeden halkın güvenini kazanmış üç delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
-Katılacak delegeler; Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak Cemiyetleri ve Belediyeler tarafından seçilecektir.
-Herhangi bir kötü duruma karşı bu durum milli bir sır halinde tutulmalı, delegeler gerekirse kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidirler.
-Askeri birlikler ve milli güçler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır (Mondros’a ilk açık tepki).

Önemi:

• Kurtuluş Savaşı’mızın amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
• Kurtuluş Savaşı’nın resmen ilanıdır. Anadolu ayaklanmasının eylemli olarak başladığını duyurmuştur.
• Milli egemenlik ve bağımsızlık yolundaki ilk adımdır, yani ilk belgedir.
• İstanbul Hükümetinin Anadolu’ya egemen değil, bağlı olmak zorunda olduğu fikri benimsendi ve İstanbul Hükümeti yok sayıldı.
• Milli irade esasına dayalı hükümet fikrinin ilk dayanağıdır.
• İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetine bir uyarı niteliği taşımaktadır.
• İç ve dış düşmanlara karşı (emperyalist devletler) bir ayaklanma çağrısıdır.
• Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

NOT: Amasya Genelgesi’nden sonra 7–8 Temmuz gecesi M. Kemal görevden alındı. M. Kemal de askerlik görevinden istifa etti.