8.SINIF FEN TARAMA SINAVI

1. Asitlerin bazlarla tepkimelerinde  tuz ve su oluşur. Bu olaya ne ad verilir ?
          A ) Sentez           B ) Hidroliz   C )  Nötürleşme         D )  Füzyon
2. .  Asitlere,asitlik özelliği  veren iyon aşağıdakilerden hangisidir ?
         A )  H+  (hidrojen)     B )  OH-  (hidroksil)           C )  Na+  (sodyum)             D ) (klor) Cl-
3. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında DNA molekülü bulunur?
        A) Kromozom      B) Çekirdek zarı    C) Hücre zarı     D) Hücre çeperi
4. Asit çözeltilerinin metaller üzerine etki ederek aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar ?
         A )  Asit                 B)  Metal       C )  Hidrojen               D )  Oksijen  
5 . Aşağıdakilerden hangisi baz özellik gösterir?
        A. Su                     B. Sabun              C. Limon suyu                     D. Sirke
6. Atomları arasında elektron alış verişi sonucu oluşan  bağ aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Hidrojen  bağ     B) İyonik bağ    C)   kovalent bağ      D)  Metalik bağ
7. 500 Nükleotidden meydana gelen DNA zincirinde,200 timin olduğuna, sitozinin sayısı ne olmalıdır?
         A) 50          B) 100           C) 200         D) 250
 8.  Aşağıdakilerden hangisi DNA ‘ nın özelliği değildir?
          A) Çift sarmallı olma                B) Adeninin bazı bulundurma
        C) Sitoplazmada bulunma        D) Deoksiriboz şekeri bulundurma
 9. DNA ‘nın bir zincirindeki Guanin’in karşısına diğer zincirde hangi organik baz gelir?
           A )  Adenin              B )  Timin     C )  Sitozin               D )  Urasil
10. . Hangi vitamin eksikliğinde kemik gelişimi hastalığı görülür?
   A )  A vitamini      B )  B vitamini       C )  C vitamini      D )  D vitamini
11. Aşağıdaki besinlerden hangisi vücuda enerji verir?
  A )  Madensel tuzlar        B )  Su       C )  Karbonhidratlar         D )  Vitaminler
12.  Kanamalarda kanın pıhtılaşmasını sağlayan vitamin aşağıdakilerden hangisidir ? 
           A )  A vitamini        B )  K vitamini        C )  D vitamini        D )  E vitamini
13.  Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddeleri değildir ?     
          A )  Mineral maddeler            B )  Yağlar       C )  Vitaminler                D )  Proteinler
14.  Glikozda bulunan elementler aşağıdakiler den hangisinde bulunmaz ?          
         A )  Protein     B )  Nişasta        C )  Yemek tuzu          D )  Yağ
15. Aşağıdakilerden hangisi Proteinlerin yapıtaşıdır?
         A) Aminoasit       B) Glikoz      C) yag         D) Nişasta
16. I.  Pekmez,bal,patates      II.Hurma,kuru üzüm,makarna        III. Yumurta ,et,süt
        Yukarıdakilerden hangileri karbonhidratça daha zengindir?
           A )  Yalnız I                        B )  Yalnız II             C )   I-II                                D )   II-III

17. 2KClO3  ®2 KCl + XO2   

      X yerine ne yazılmalıdır?
           A )  1                 B ) 3                  C )  1 / 2             D )  3 / 2
18.  Fotosentez sonunda aşağıdaki  gazlardan hangi açığa çıkar?
            A )  Oksijen        B )  Karbondioksit     C )  Azot               D )  Hidrojen
 19. Fermantasyon olayı hücrenin hangi kısmında gerçekleşir?
          A) Çekirdek      B) Sitoplazma    C) Mitokondri          D) Kloroplast
20. Canlılar havadan hangi gazı alarak solunum olayını gerçekleştirirler ?
   A )  Oksijen                   B )  Hidrojen        C )  Azot                        D )  Karbondioksit
21. Aşağıdakilerden hangisi,yalnız ışıklı ortamda gerçekleşir ?
          A )  Dış solunum       B )  Fotosentez    C )  Hücre solunumu      D )  Beslenme

22. Aşağıdakilerden hangisi organik baz değildir?
             A) Adenin           B) Sitozin     C) Fosfat                D) Timin

 23.                                                         KLOROFİL
        KARBONDİOKSİT + SU                                                          ?   +   ?
                                                                GÜNEŞ IŞIĞI
Yukarıdaki denklemde  ( ? )  işareti yerine ne yazılmalıdır?
          A)  glikoz, O2         B)   CO2,  O2        C)  Su, CO2       D)  CO2,  Su

 24. DNA da bulunup, RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?
         A )  Sitozin                  B )  Timin     C )  Adenin                 D )  Guanin

 25.  Bazlara,bazlık özelliği  veren iyon aşağıdakilerden hangisidir ?
           A )  H+  (hidrojen)     B )  OH-  (hidroksil)           C )  Na+  (sodyum)             D ) (klor) Cl-
26. Canlılar elde ettikleri enerjiyi gerektiğinde kullanmak üzere hangi moleküle dönüştürürler?
            A )  Gen                 B )  DNA      C )  Glikoz                 D )  ATP
27. Tüm nükleotidlerin ortak molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
             A) Fosfat grubu         B)Riboz şekeri     C)Timin bezi            D)Deoksiriboz

28. I.Adenin  II.Riboz II.Fosfat
Moleküllerinden hangisi ya da hangileri DNA ve RNA’da bulunur?
             A)Yalnız I                B)Yalnız III      C)I ve III                  D)I ve II
29. Üreme hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom vardır?
              A) 104                B) 52             C) 26              D)  13
30. Hangisi sitoplazmada bulunmayan yapıdır?
              A )  Kromozom               B )  Koful      C )  Ribozom            D )  Sentrozom
31. DNA ‘nın yapısındaki organik bazların eşlenmesi hangisinde doğru verilmiştir?
               A )  A  –  T                 B )  A  –  G        C )  A  –  S                 D )  T  –  G

32. DNA ‘nın bir zincirindeki Timinin karşısına diğer zincirde hangi organik baz gelir?
     A )  Guanin          B )  Sitozin        C )  Urasil               D )  Adenin

33. Bir hücrede DNA moleküllerine hangi organellerde rastlanır?
     A )  Çekirdek – Endoplazmik redikulum         B )  Golgi – Lizozom
     C )  Mitekondri – Kloroplast                         D )  Ribozom – Mitekondri
34. Bir DNA da 200  A denin,180 Guanin  nükleotid varsa,bu DNA da toplam kaç nükleotid   bulunur?
              A )  760                       B )  190        C )  570                       D )   380
35. Nükleik asitlerde kaç çeşit baz vardır?
               A) 4           B) 5           C) 7          D) 8