Savaşın Sonunda İmzalanan Ateşkes Antlaşmaları

– Bulgaristan = Sofya Ateşkes Antlaşması (29 Eylül 1918)

– Osmanlı Devleti = Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

– Avusturya-Macaristan = Villa Gusti Ateşkes Antlaşması (3 Kasım 1918)

– Almanya = Rethondes Ateşkes Antlaşması (11 Kasım 1918)

NOT: I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanacak barış antlaşmalarının maddeleri Paris Barış Konferansı’nda belirlendi (18 Ocak 1919)