Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Çözümlü Test Soruları

Türkiye ve Türkiye’yi oluşturan coğrafi bölgeler, coğrafi bölgelerin özellikleri, iklimleri, bitki örtüleri, yer şekiller, ekonomik faaliyet alanları gibi ayrıntıları ele alan coğrafya dersi konusunun çözümlü test soruları ile birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Konuyu özümsemek ve ilgili tüm soruları hiç zorlanmadan çözmek için çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Başlangıçta okuması ve akılda tutması zor bir ders olarak görülen coğrafya dersine çalışmak şimdi çok daha eğlenceli. Açıklamalı sorular, konuyu tekrar edip zihninizde yer etmenize yardımcı oluyor. Sonuç olarak da konunun akılda kalıcılığı sağlanıyor ve başarı da beraberinde geliyor. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda üstün başarılar dileyerek hemen çalışmamızı paylaşmak istiyoruz.

1) Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yer şekillerinin etkisi daha fazladır?

A) Kıyı turizminin gelişmesinde
B) Turunçgillerin yetiştirilmesinde
C) Akarsulann rejimlerinin düzensiz olmasında
D) Maki bitki örtüsünün yaygın olmasında
E) Ulaşım ağının gelişmemesinde

Çözüm : Akdeniz Bölgesi’nde kıyı turizminin gelişmesinde, turunçgil yetiştirilmesinde, maki bitki örtüsünün yetişmesinde ve akarsuların rejimlerinin düzensiz olması üzerinde etkili olan temel faktör iklim şartlarıdır. Ulaşım ağının gelişememesi üzerinde ise yerşekillerinin dağlık ve engebeli olması etkili olmuştur.
Cevap: E

2) Aşağıdaki bölgelerden hangisinde enlem farkı daha fazladır?

A) Güneydoğu Anadolu
B) Marmara
C) Karadeniz
D) Doğu Anadolu
E) Akdeniz

Çözüm : Ülkemizin hem güney hem de kuzey kesiminde toprağı bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, enlem farkı verilen diğer bölgelerden fazladır.
Cevap: D

3) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?

A) Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir.
B) En düşük sıcaklıkların yaşandığı bölgedir.
C) Doğusu ile batısı arasında yerel saat farkının en fazla olduğu bölgedir.
D) Yüzölçümü en fazla olan bölgedir.
E) Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgedir.

Çözüm : Doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı Doğu Anadolu’da değil, Karadeniz’de daha fazladır. Çünkü Karadeniz doğu-batı yönünde daha geniş olduğu için içerisinden daha fazla boylam geçmektedir.
Cevap: C

4) Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde yer alan turizm alanlarından biri değildir?

A) Gönen Kaplıcaları
B) Topkapı Sarayı
C) Manyas Gölü Milli Parkı
D) Uludağ Kayak Merkezi
E) Efes Harabeleri

Çözüm : İzmir’de bulunan Efes Harabeleri Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Soruda verilen diğer turizm merkezleri ise Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Cevap: E

5) Karadeniz Bölgesi’nin önemli yüzey şekillerini, doğu-batı yönünde denize paralel uzanan kıvrım dağları oluşturmaktadır.
Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nin yüzey şekillerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Dağların kuzey yamaçlarındaki bitki örtüsü ile güney yamaçlarındaki bitki örtüsünün farklı olması
B) Denizel iklimin etki alanının dar olması
C) Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımın genelde geçitlerden sağlanması
D) Kıyı kesim ile iç kesim arasında yer altı zenginlikleri bakımından farklar bulunması
E) İç kesimlerdeki yağış miktarının kıyı kesime göre daha az olması

Çözüm : Karadeniz Bölgesi’nde yüzey şekilleri, denizel iklimin etki alanı, bitki örtüsü ve yağışın dağılışı üzerinde etkilidir. Aynca ulaşımın geçitlerle sağlanması üzerinde de yerşekilleri etkilidir. Kıyı ile iç kesimler arasında yeraltı kaynaklarının farklılık göstermesi üzerinde yerşekilleri değil, jeolojik süreçler etkili olmuştur.
Cevap: D

6) Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?

A) Yaz mevsiminde buharlaşma şiddetinin fazla olması
B) Tarımda sulamaya fazla ihtiyaç duyulması
C) Kısa mesafelerde iklim değişikliğinin fazla olması
D) Orman alanlarının az olması
E) Yer şekillerinin sade olması

Çözüm : Güneydoğu Anadolu’da yerşekilleri sade olduğu için iklim şartlan kısa mesafelerde daha az değişiklik gösterir.
Cevap: C

7) Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisinde yer şekillerinin etkisi yoktur?

A) Ulaşım şartlarının zor olmasında
B) Denizel iklimin iç kesimlere fazla sokulamamasında
C) Tarım alanlarının sınırlı olmasında
D) Doğal liman sayısının az olmasında
E) Transit ticaretin yapılmasında

Çözüm : Karadeniz Bölgesi’nde transit ticaretin gelişmesinde coğrafi konumunun etkisi etkili olmuştur. Seçeneklerde verilen diğer durumlar üzerinde ise yerşekilleri etkili olmaktadır.
Cevap: E

8) 

• Kıyı ile iç kesim arasındaki bağlantı Çubuk Geçidi ile sağlanır.
• Karstik ovalar geniş alan kaplar.
• Yılda birden fazla ürün alınabilir.
• Göl bakımından zengindir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölüm, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adana      B) Kıyı Ege     C) İç Batı Anadolu      D) Antalya     E) Güney Marmara

Çözüm : Çubuk geçidinin yer aldığı. Elmalı, Kestel, Korkuteli gibi karstik ovalann bulunduğu, göl bakımından zengin olan (Göller Yöresi), sıcaklık ortalaması yüksek olduğu için yılda birden fazla ürün alınan bölüm Antalya’dır.
Cevap: D

9) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi’nin benzer özelliklerinden biri değildir?

A) Yağışın mevsimlere göre dağılışı

B) Turizm gelirlerinin yüksek olması

C) Dağların doğu-batı yönünde uzanması

D) Kıyı kesimlerinde benzer tarım ürünlerinin

E) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın geçitlerle sağlanması

Çözüm : Akdeniz Bölgesi’nde dağlar denize paralel uzandığı için iç kesimlerle ulaşım ancak geçitlerden sağlanır. Ege Bölgesi’nde ise dağlar denize dik uzandığı için dağlar arasındaki graben ovaları sayesinde iç kesimlerle ulaşımda geçitlere ihtiyaç duyulmaz.
Cevap: E

10) 

  • Pamuk
  • Zeytin
  • Üzüm
  • Tütün
  • İncir 

Yukarıda verilen tarım ürünleri aşağıdaki bölümlerden hangisinde yaygın olarak yetiştirilir?

A) İç Batı Anadolu      B) Kıyı Ege
C) Batı Karadeniz         D) Ergene
E) Güney Marmara

Çözüm : Kıyı Ege Bölümü’nde pamuk, zeytin, üzüm, tütün ve incir yaygın olarak yetiştirilmektedir.
Cevap: B

11) Türkiye’de toprak erozyonu en fazla Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.

Bu duruma yol açan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulama sorununun yaşanması

B) Bazı akarsuların yazın kuruması

C) Bitki örtüsünün cılız, yağış rejiminin düzensiz olması

D) Yağışların daha çok kış mevsiminde düşmesi

E) Ovaların geniş yer kaplaması

Çözüm : İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bitki örtüsünün cılız olması nedeniyle korumasız olan toprak, sel suları tarafından taşındığı için erozyon bu bölgelerde daha fazladır.
Cevap: C

12) İç Anadolu Bölgesi etrafı dağlarla çevrili, yüzey şekilleri sade ve yağış miktarı az olan bir bölgedir.

Buna göre, İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bitki örtüsü cılızdır

B) Nadasa ayrılan toprakların oranı fazladır

C) Tahıl tarımı yaygın olarak yapılır

D) İklim geniş sahalarda benzer özellik gösterir

E) Kıyı bölgelere ulaşımı kolaydır

Çözüm : İç Anadolu Bölgesi’nin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğu için kıyı kesimlerle ulaşım zordur.
Cevap: E

13) Kuru tarım yönteminin uygulandığı yörelerde bazı yıllarda yağışın azalması tarım ürünlerinin verimini ve kalitesini düşürür.

Bu durum, aşağıda verilen bölümlerden hangisinde daha belirgindir?

A) Orta Kızılırmak             B) Kıyı Ege

C) Güney Marmara           D) Adana

E) Doğu Karadeniz

Çözüm : Yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, sulamanın da yetersiz olması nedeniyle kuru tarım yöntemi uygulanır. Buralarda yağışın az olduğu dönemlerde ürün miktarı azdır. Bu durum, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde daha belirgindir.
Cevap: A

Türkiye’de Doğal Afetler-Türkiye’nin Çevre Sorunları Çözümlü Test Soruları

Türkiye’de doğal afet denildiği zaman aklımıza ilk gelen deprem ve diğer doğal afetler ve Türkiye gerçeği konularında hazırladığımız test sorularını ve açıklamalı çözümlerini içeren yeni çalışmamız ile birlikteyiz sevgili öğrenci arkadaşlar. Türkiye’yi etkileyen çevresel faktörler ve bu sorunlara aranan çözüm yollarını da konumuzun kapsamında inceledikten sonra sıra geldi ilgili sorularını çözmeye. İşte bunun için en doğru adrestesiniz. Açıklamalı soru çözümleri ile konuyu tekrar etmiş, özümsemiş ve gelebilecek her türlü sınav sorusunu da çözebilecek duruma gelmiş olacaksınız. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.

1) Türkiye’de tatlı su kaynakları hızla kirlenmekte ve azalmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, tatlı su kaynaklarının kirlenmesine ve azalmasına yol açmaz?

A) Tarımda aşırı sulama
B) Endüstriyel atıkların arıtılmadan bırakılması
C) Hızlı ve plansız kentleşme
D) Kontrolsüz yapılan zirai ilaçlamalar
E) Heyelan ile topoğrafyada meydana gelen değişiklikler

Çözüm : Heyelan sonucu yamaçtan aşağıya doğru hareket eden kütle bazen yerleşim alanları ile tarım alanlarına zarar verebilir. Bazende bir akarsu vadisini kapatarak heyelan set göllerinin oluşmasına neden olabilir. Bu durumun Türkiye’de tatlı su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması üzerinde etkili olduğu söylenemez.
Cevap: E

2) İnsanlar için büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olan ve oluşumu önlenemeyen doğa olaylarına “doğal afet” denir.
Türkiye’nin iklimi, yerşekli ve jeolojik yapı özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki doğa olaylarından hangisinin diğerlerinden daha fazla can ve mal kaybına neden olduğu söylenebilir?

A) Kuraklık      B) Erozyon      C) Heyelan     D) Sel      E) Çığ

Çözüm : Türkiye’de depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet seldir. Bu durum üzerinde; Türkiye’de bitki örtüsünün tahrip edilmesi, dere yataklarına yerleşilmesi, betonlaşmanın artması gibi faktörler etkili olmaktadır.
Cevap: D

3)

I. Jeotermal santraller
II. Kanalizasyon atıkları
III. Maden çıkarma ve işleme
IV. Sanayi atıkları

Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye’de su kirliliği üzerindeki etkisi daha azdır?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve IV     D) II ve III      E) III ve IV

Çözüm : Jeotermal santraller yer altından çıkan sıcak sularla çalışmaktadır. Bu suların su kirliliği üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır.
Cevap: A

4) Ekinler biçildikten sonra buğday ve diğer bitkilerin tarlada kalan köklü sap kısmına anız denir.
Anız örtüsünün yakılmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Topraktaki organik maddelerin ortadan kalkmasına
B) Toprağın veriminin artmasına
C) Erozyonun artmasına
D) Doğal dengenin bozulmasına
E) Topraktaki yaşam ortamının yok olmasına

Çözüm : Anız örtüsünün yakılmasıyla topraktaki organik maddeler ortadan kalkar. Toprak korumasız kaldığı için erozyon artar. Bu durumların sonucunda toprağın verimliliği artmaz, azalır.
Cevap: B

5) Aşağıdakilerden hangisi denizlerimizde oluşan kirliliğin nedenlerinden biri değildir?

A) Tankerlerin kaçak olarak boşalttığı yağlı sular
B) Tarımsal alanlardan gelen ilaçlı sular
C) Kıyılarda kurulmuş olan fabrikaların atık suları
D) Akarsuların denizlere taşıdığı alüvyonlar
E) Evsel atıklardan oluşan kanalizasyon suları

Çözüm : Akarsuların denizlere alüvyon taşıması kıyı kirliliği üzerinde etkili değildir. Tam tersine tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı bu yerler plankton bakımından zengin olduğu için balıkçılık bakımından elverişlidir.

Cevap: D

6) Çevrelerinde yerleşim alanlarının geliştiği bazı göller evsel atıkların etkisiyle kirlilik tehdidi altındadır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen göllere örnek olarak gösterilemez?

A) Sapanca      B) İznik      C) Burdur     D) Büyük Çekmece      E) Çıldır

Çözüm : Çıldır Gölü çevresinde yoğun bir yerleşme olmadığı için kirlilik tehdidi diğerlerine göre azdır.
Cevap: E

7) Linyitle çalışan termik santrallerin bacalanndan çıkan gazların hava kirliliği üzerindeki etkisi fazladır.
Aşağıdaki merkezlerden hangisinde, yukarıdaki nedene dayalı olarak meydana gelebilecek hava kirliliğinden söz edilemez?

A) Yatağan      B) Soma      C) Sarayköy     D) Elbistan      E) Çayırhan

Çözüm : Sarayköy’de linyit ile çalışan termik santral olmadığı için, bu nedene dayalı hava kirliliğinin görülmesi beklenmez.
Cevap: C

8) İstanbul, İzmit ve İzmir gibi kentlerde hava kirliliğinin oluşmasında;

I. sanayi tesislerinin bulunması
II. havadaki nemin fazla olması
III. taşıtların fazla olması
IV. hakim rüzgâr yönü

durumlarından hangileri daha fazla etkili olmaktadır?

A) I ve II      B) I ve III      C) II ve III     D) II ve IV      E) III ve IV

Çözüm : İstanbul, İzmit ve İzmir gibi kentlerde sanayi tesisleri ile taşıtlardan çıkan duman ve gazlar hava kirliliği üzerinde en fazla etkiye sahip faktörlerdir.
Cevap: B

9) Marmara Denizi, çevresinde gelişen yerleşim merkezlerinin evsel atıkları ve bu yerleşim alanlarına kurulan sanayi tesislerinden denize ulaşan kirleticilerle sürekli olarak kirlenmektedir. Bu durum denizdeki canlı çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir.
Buna göre, aşağıdaki il merkezlerinden hangisinin Marmara Denizi’ni kirletmedeki rolü daha azdır?

A) Yalova      B) Bursa      C) İzmit     D) İstanbul      E) Çanakkale

Çözüm : Çanakkale’de nüfusun az olması ve sanayinin fazla olmaması nedeniyle Marmara Denizi’nin kirlenmesinde daha az etkilidir.
Cevap: E

10)

akarsu kirliliği

Ülkemizde akarsu kirliliğinin önemli boyutlara ulaşmasında atık suların ve sanayi tesislerinde kullanılan suların filtre edilmeden akarsulara karışmasının etkisi fazladır.
Buna göre, haritada verilen akarsuların çevresindeki yerleşim yoğunluğu göz önüne alındığında hangisinde kirliliğin daha az olduğu söylenebilir?

A) Kızılırmak
C) Seyhan
B) Sakarya
D) Aras
E) Gediz

Çözüm : Aras Nehri havzasında yerleşme ve sanayinin fazla olmaması nedeniyle diğer akarsular kadar kirlenmesi beklenmez.
Cevap: D

11) Aşağıdaki enerji santrallerinden hangisinin havayı daha fazla kirlettiği söylenebilir?

A) Yatağan      B)      Sarıyar      C) Hirfanlı     D) Keban      E) Hamitabat

Çözüm : Keban Fırat, Sarıyar Sakarya, Hirfanlı ise Kızılırmak üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerdir.
Hamitabat Kırklareli’nde doğalgaz ile çalışan bir santraldir. Bunlann havayı fazla kirletmesi beklenmez.
Linyit ile çalışan Muğla’daki Yatağan santrali havayı daha fazla kirletir.
Cevap: A

12) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de erozyonun ortaya çıkardığı sorunlar arasında gösterilemez?

A) Tarımsal verimin azalması
B) Barajlann kullanım süresinin kısalması
C) Yeraltı sularının kirlenmesi
D) Çölleşme tehlikesinin yaşanması
E) Toprak örtüsünün incelmesi

Çözüm : Erozyon toprağın üst kısmının taşınması ve süpürülmesi olayıdır. Bu durumun sonucunda yer altı sularının kirlenmesi beklenmez.
Cevap: C

Türkiye’nin Yerşekilleri Çözümlü Test Soruları

Bölge bölge Türkiye’nin yer şekillerini ayrıntılı olarak ele alan konumuzun ilgili test sorularını sizler için hazırladık sevgili öğrenciler. Konu tekrarı ve test sorusu çözümleri ile ders çalışmak büyük başarıları da beraberinde getirecek. Daha çok ezber gerektiren coğrafya dersi konularını öğrenmek, özümsemek ve gelen sorulara doğru cevap vermek için öncelikle kısa sürelerde ama etkin bir şekilde ders çalışmanız gerektiği gerçeğini aklınızdan çıkarmayın ve işinizi çok kolay hale getirecek soru-çözüm çalışmamızı da mutlaka takip edin. Konunun küçük bir özeti niteliği taşıyan açıklama bölümü, çok daha etkin öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Şimdiden tüm çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

1)

Yerşekilleri

 

Yukarıdaki haritada;

I. volkanik arazi
II. falez
III. karstik göl
IV. menderes
V. delta ovası

oluşumlarından hangisine ait bir alan, taralı olarak gösterilmemiştir?

A) I      B) II      C )III      D) IV      E) V

Çözüm : Harita, Van Gölü’nün kuzeydoğusunda gösterilen alanda volkanik dağlar, Antalya’nın kuzeyinde gösterilen alanda karstik göller, Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde falezler, İzmir ve Manisa civarında gösterilen alanda ise menderesler bulunmaktadır.
Delta ovası ile ilgili bir yer gösterilmemiştir.
Cevap: E

2) Ova aynı adı taşıyan graben alanı içine yerleşmiştir. Ovadan geçen akarsuyun denizi doldurmasıyla hızla büyüyen delta, tarihi çağlarda kıyıda bulunan Milet liman şehrinin kara içerisinde kalmasına neden olmuştur. Delta ovasının güneydoğusunda bulunan Bafa Gölü, akarsuyun taşıdığı alüvyonları bir koyun önüne biriktirmesiyle oluşmuştur.

Yukarıdaki parçada sözü edilen ova, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Menderes Ovası
B) Bafra Ovası
0) Çukurova
D) Ergene Ovası
E) Gediz Ovası

Çözüm : Bafa (Çamiçi) Gölü ile Milet antik kentinin bulunduğu yer Büyük Menderes Ovası’dır.
Cevap: A

3) Aşağıdakilerden hangisi kıyılarımızda oluşan biriktirme şekillerinden biri değildir?

A) Falez      B) Kumsal      C) Kıyı oku     D) Lagün      E) Kıyı kordonu

Çözüm : Falez, biriktirme şekli değil, dalgaların aşındırması sonucu oluşan bir yer şeklidir.
Cevap: A

4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de örneklerine rastlanabilen yerşekillerinden biri değildir?

A) Tombolo    B) Falez    C) Haliç    D) Mağara     E) Traverten

Çözüm : Okyanus kıyılarında Ay’ın çekim gücüyle meydana gelen gel-gitin etkili olduğu yerlerde akarsu ağızlarında birikme olmaz. Burada oluşan yerşekline haliç denir. Ülkemizde gel-git fazla etkili olmadığı için haliç görülmez. İstanbul-Haliç, ria tipi kıyıya örnektir.
Cevap: C

5) Aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi, Van Gölü’nün gideğenini kapatarak, gölün kapalı bir havza haline gelmesine yol açmıştır?

A) Ağrı      B) Tendürek      C) Süphan     D) Nemrut      E) Karacadağ

Çözüm : Van Gölü’nün bulunduğu yer Nemrut Dağı’nın oluşumundan önce Muş Ovası’na kadar devam eden uzun bir tektonik çukurluktu. Nemrut Dağı’ndan çıkan lav ve tüfler, bir set oluşturarak bu çukurluğun bir kısmını kapatmıştır. Bu alanda biriken sular Van Gölü’nü oluşturmuştur.
Cevap: D

6) Aşağıdaki ovalardan hangisi, diğerlerinden daha az yükseltiye sahiptir?

A) Gediz Ovası   B) Muş Ovası  C) Erzincan Ovası    D) Malatya Ovası

E) Konya Ovası

Çözüm : Kıyıda yer alan Gediz Ovası’nın yükseltisi iç kesimde yer alan diğer ovalara göre daha azdır.
Cevap: A

7) Aşağıdaki haritada kıyıya yakın yerlerde yer alan bazı dağlar gösterilmiştir.

Dağlar

Bu dağlık alanlarda hangisinin bulunduğu yerde, kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın daha kolay sağlandığı söylenebilir?

A) I      B)II     C) III     D) IV      E)V

Çözüm : III numara ile gösterilen Kıyı Ege’deki dağlar denize dik uzandığı için dağlar arasındaki vadilerden kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım daha kolay sağlanır.
Cevap: C

8) Aşağıdakilerden hangisinde bir akarsu, oluşturmadığı delta ovası ile birlikte verilmiştir?

Delta

Çözüm : Menemen Ovası Gediz Nehri tarafından oluşturulmuştur.
Cevap: D

9) Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında doğal liman az, Ege kıyılarında ise fazladır.

Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adaların fazla olması
B) Kıyının sığ olması
C) Ege Denizi’nde akıntıların fazla olması
D) Dağların kıyıya dik uzanması
E) Akarsu ağızlarında geniş deltaların olması

Çözüm : Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar genelde kıyıya paralel uzandığı için kıyıda girinti ve çıkıntı az, dolayısıyla doğal liman sayısı da azdır. Ege’de ise dağların denize dik uzanması doğal liman sayısını artırmıştır.
Cevap: D

10) Yüksek kıyılarda dalgaların etkisiyle kıyıların alt kısımları aşınır ve üst kısımları çökerek dik kıyılar oluşur. Bu dik kıyılara falez ya da yalıyar denir.

Falez

Türkiye’nin kıyı özellikleri göz önüne alındığında, haritada işaretli alanların hangisinde falezlerin yaygın olduğu söylenemez?

A)1      B) 2      C) 3      D) 4      E)5

Çözüm : 

Falez çözüm

Yukanda şekilde görülen falezlerin oluşumunda dağların denize yakın ve paralel uzanması etkilidir.
Haritada 3 numara ile gösterilen Ege kıyılarında dağlar kıyıya dik uzandığı için falezler yaygın değildir.
Cevap: C

11) Ülkemizde platoların en fazla alan kapladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu     B) Marmara   C) Ege   D) Karadeniz

E) Güneydoğu Anadolu

Çözüm : Ülkemizde platoların en fazla alan kapladığı bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
Cevap: A

12) Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış yüksek düzlüklere plato denir.
Aşağıdaki platolardan hangisinin yükseltisi diğerlerinden daha azdır?

A) Çatalca – Kocaeli
B) Haymana
C) Erzurum – Kars
D) Uzunyayla
E) Ardahan

Çözüm : İstanbul’un batısından başlayıp Kocaeli’ye kadar uzanan alandaki Çatalca-Kocaeli Platosu’nun yükseltisi diğerlerinden daha azdır.
Cevap: A

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Çözümlü Test Soruları

Nüfus dağılımı ve bölge bölge yerleşme ile ilgili konumuzun sınavda karşımıza çıkabilecek sorularını sizler için araştırdık ve en doğru çalışma biçimi olarak hazırlamaya çalıştık. Umarım ders çalışırken sizlere fayda sağlayacak açıklamalı sorularımızdan en iyi şekilde yararlanmış olursunuz. Coğrafya dersi ile ilgili yaşadığınız tüm sıkıntıları bir tarafa bırakıp yeni bir çalışma sistemi belirleyerek, konuların aslında hiç de zor olmadığını görmenizi sağlayacak sitemizden sakın ayrılmayın. Soruların hemen ardından verilen açıklamalar ile konuyu tekrarlamış ve özümsemiş olarak yeni konularımıza geçebileceksiniz. Çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dileyerek sorularımıza geçiyoruz.

1) Tarım alanlarının geniş, tarımda çalışan nüfusun az olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.

tarımsal nüfus yoğunluğu

 

Buna göre, haritada gösterilen alanlardan hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir?

A)I      B) II      C)III      D) IV      E)V

Çözüm : Haritada II numara ile gösterilen Konya civarında yerşekilleri sade olduğu için tarım alanları geniştir. Bundan dolayı tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır.
Cevap: B

2) Sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yoğun olduğu için nüfus dağılışı iklim ve yerşekillerinden önemli ölçüde etkilenmez.

iklim ve yerşekilleri

Haritada gösterilen yerlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) I      B) II     C) III      D) IV      E) V

Çözüm : I numara ile gösterilen Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde sanayinin gelişmişliğine bağlı olarak iş imkanları fazla olduğu için çevreden çok göç almış ve nüfus yoğunluğu artmıştır. Diğer yerlerde ise iklim, yerşekilleri nüfusun dağılışında etkilidir.
Cevap: A

3) Türkiye’de 1980’den sonra nüfus artış hızının sürekli azalmasında;

I. sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
II. bebek ölümlerinin azalması
III. kadınların çalışma hayatına daha fazla girmeleri
IV. aile planlamasının yaygınlaşması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II      B) I ve III      C) II ve III     D) II ve IV      E) III ve IV

Çözüm : Türkiye’de son yıllarda kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması ve aile planlaması nedeniyle doğum oranı azaldığı için nüfus artış hızı da azalmıştır.
Cevap: E

4) Son yapılan nüfus sayımına göre, Türkiye’de bütün bölgelerde kent nüfusu kır nüfusundan fazladır.
Kent nüfusunda meydana gelen artışın nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A) Kentlerdeki iş imkânları
B) Tarım alanlarının daralması
C) Kırsal kesimde iklimin kuraklaşması
D) Kentlerde doğum oranının artması
E) Doğal afetlerin yaygınlaşması

Çözüm : Türkiye’de kentlerde sanayinin gelişmesiyle birlikte iş imkanları arttığı için kırsal kesimden insanlar kentlere göç etmektedir.
Cevap: A

5) Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

A) Doğu Karadeniz kıyı kesimi
B) Güney Marmara
C) Çukurova Yöresi
D) Taşeli Platosu
E) Büyük Menderes vadisi

Çözüm : Taşeli Platosu’nda yerşekillerinin engebeli olması, karstik arazi nedeniyle suların yeraltına sızması ve tarımın yapılamaması, ulaşım ve sanayinin gelişmemiş olması nedeniyle nüfus seyrektir.
Cevap: D

6) Aşağıdaki tabloda 2004 yılında Türkiye’de çalışan erkek ve kadınların ekonomik sektörlere dağılımı gösterilmiştir.

Tablo

Tablodaki bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarım sektörü ile sanayide çalışan erkek nüfus oranı aynıdır.
B) Sanayi sektöründe çalışan erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından fazladır.
C) Çalışan kadınların çoğu tarım sektöründedir.
D) Hizmet sektöründe çalışan kadın nüfusu sanayi sektöründekilerin iki katından fazladır.
E) Sanayi sektöründe çalışan kadın nüfus oranı hizmet sektöründe çalışan erkek nüfus oranından fazladır.

Çözüm : Tabloda verilen değerler incelendiğinde nüfusun sektörlere oransal dağılışı görülmektedir. E seçeneğinde sanayi sektöründe çalışan kadın nüfus oranı (%14), hizmet sektöründe çalışan erkek nüfus oranından (%48) fazla değil, azdır.
Cevap: E

7) Türkiye’nin nüfusu 1960 yılında 27,7 milyon iken 2010 yılında 73 milyona yükselmiştir.
50 yıllık süre içerisinde nüfusun 45 milyondan fazla artmasında,

I. sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
II. beslenme şartlarının iyileşmesi
III. nüfus planlamaları
IV. diğer ülkelerdeki Türk nüfusunun bir kısmının Türkiye’ye göç etmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız III      B) I ve II      C) II ve III     D) II ve IV      E) III ve IV

Çözüm : 1960 yılından sonra nüfusu 27,7 milyondan 73 milyona çıkması yani iki kattan fazla artması nüfus artış hızının fazla olduğunu göstermektedir.
1960 yılından sonraki nüfus planlamalarının amacı nüfus artışını azaltmak olduğu için bu durum etkili olmamıştır.
Cevap: A

8) Tarım alanlarının sınırlı olduğu yerlerde, tarımda çalışan nüfusun fazla olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olur.
Aşağıda belirtilen illerden hangisinde, tarımsal nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır?

A) Konya      B) Adapazarı      C) Rize     D) Samsun      E) Adana

Çözüm : Rize’de yerşekilleri dağlık ve engebeli olduğu için tarım alanları diğer illere göre daha azdır.
Tarımda çalışan nüfusu tarım alanlarına böldüğümüzde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar.
Cevap: C

9) 

Nüfusun seyrek olması

Yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hansinde iklim şartları elverişli olmasına rağmen nüfusun seyrek olmasında, yerşekillerinin yüksek ve engebeli olması ile tarım alanlarının dar olması birlikte etkili olmuştur?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E)V

Çözüm : Haritada V numara ile gösterilen Kastamonu çevresinde iklim şartlan elverişli olmasına rağmen yerşekillerinin engebeli ve yüksek olması, sanayi ve ulaşımın gelişememesi, için ayrıca tarım alanlarının da dar olması bu alanda nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur.
Cevap: E

10) Aşağıdaki grafikte 1990-2003 yıllan arasında Türkiye ve bazı ülkelerin nüfus artış oranlan verilmiştir.
Nufus artışı

Türkiye’nin nüfus artışı ile diğer ülkelerin nüfus artışları karşılaştırıldığında, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus miktarları arasındaki farkın en fazla olduğu ülkeler Türkiye ile Bulgaristan’dır.
B) Bulgaristan’ın nüfusu azalmaktadır.
C) Almanya ve İspanya’nın nüfus artış oranları birbirine yakındır.
D) Nüfus artış oranı en fazla Türkiye ve Hindistan’dadır.
E) İngiltere’de nüfus artış oranı % 1 ’in altındadır.

Çözüm : Tabloda ülkelerin nüfus artış oranlan verilmiştir. Bu oranlardan faydalanılarak ülkelerdeki nüfus miktarları belirlenemez. Örneğin Hindistan’ın nüfus artış oranı Türkiye’den az olsa bile nüfusu 1 milyarın üzerindedir. Nüfus artış hızının fazla veya az olması, nüfus miktarının da fazla veya az olduğu anlamına gelmez.
Cevap: A

11) Aşağıdaki illerin hangisinde nüfus artış hızı doğum oranından daha fazladır?

A) Erzurum      B) Van      C) Hakkâri     D) Diyarbakır      E) Bursa

Çözüm : Bursa’da doğum oranı diğer illere göre düşük olsa bile fazla göç aldığı için nüfus artış oranı doğum oranından fazladır.
Cevap: E

12) Aşağıdaki bölümlerin hangisinde doğum oranı daha fazladır?

A) Çatalca – Kocaeli      B) Kıyı Ege
C) Güney Marmara       D) Dicle
E) Antalya

Çözüm : Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimini oluşturan Dicle Bölümü’nde doğum oranı diğer bölümlerden fazladır.
Cevap: D

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Çözümlü Test Soruları

Türkiye üzerinde yapılan ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen gelir ve giderlerin incelendiği yeni konumuzun çözümlü, açıklamalı test soruları ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin bölge bölge değişiklik gösteren iklimi, yer şekilleri ile birlikte, ekonomik faaliyet alanları da değişiklik göstermekte ve bu faaliyetlerin sonuçlarında da bir takım gelir-gider dengesi yaşanmaktadır. Oldukça önemli bir coğrafya dersi konusu olan bu yeni konumuzun test sorularını çözmekle ve açıklamalı çözümleri ile de konuyu özümsemekle işe başlayabilirsiniz. Bütün derslerinizde ve öğrencilik hayatınızda başarılar dileyerek sorularımıza geçiyoruz.

1) Çukurova’da bir çiftçi, tarlasında hangi ürünü yetiştirirse daha fazla verim alacağını tespit etmek istemiş, bunun için tarlayı beş bölüme ayırarak her bölüme farklı bir ürünün ekimini yapmıştır.

Tarla bölümleri

Buna göre, kaç numaralı bölüme ektiği ürün yöre iklimine uyum sağlayamadığı için tarımının yapılması kesinlikle uygun değildir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Çözüm : Fındık yıl boyunca yağış ve nemli bir ortam istediği için yazları sıcak ve kurak geçen Çukurova’da sulama yapılsa bile yetiştirilmesi zordur.
Cevap: E

2) Tarım faaliyetlerinin yapılabildiği süreye “tarım mevsimi” denir. Sıcaklık ortalaması yüksek olan yerlerde tarım mevsimi uzundur.

Tarım mevsimi

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, hangisinde tarım mevsiminin daha uzun olduğu söylenebilir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E)V

Çözüm : Haritada V numarayla gösterilen Çukurova’da yaz mevsiminin erken gelmesi ve uzun sürmesi nedeniyle burada tarım yapılan süre daha uzundur.
Cevap: E

3) Türkiye üretimin az olduğu yıllarda buğday ithal etmekte, üretimin fazla olduğu yıllarda ise buğday ihraç etmektedir.
Buğday üretiminde yıllara göre meydana gelen değişikliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buğday ekim alanlarının artıp azalması
B) İklimin yıllar arasında kurak ya da yağışlı geçmesi
C) Gübrelenen alanların yıldan yıla değişmesi
D) Bazı yıllar buğday tüketiminin fazla olması
E) Sulama yapılan alanların yıldan yıla değişmesi

Çözüm : Bazı yerlerde sulama yapılsa bile buğday ülkemizde genelde iklim şartlarına bağlı olarak yetiştirilmektedir.
Bundan dolayı yağışın fazla olduğu yıllarda üretim fazla, yağışın az olduğu yıllarda ise üretim azdır.
Cevap: B

4) Aşağıda pirincin Türkiye genelinde yoğun olarak üretildiği alanlar gösterilmiştir.

Pirinç üretimi

Türkiye’nin iklim ve yerşekilleri özellikleri dikkate alındığında pirinçle ilgili olarak;

I. Akarsu boylannda yetiştirilmektedir.
II. Ekim alanlarında yaz mevsimi kurak geçmektedir.
III. Sulama olanaklarının geliştiği yerlerde üretilmektedir.
IV. Üretim tüketimi karşılayacak kapasitededir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I      B) Yalnız IV      C) I ve II     D) II ve III      E) II ve IV

Çözüm : Pirinç, su isteği fazla olan bir ürün olduğu için ülkemizde akarsu boylarında yetiştirilir. Yazları yağışlı Karadeniz’de yetiştirildiği gibi yazları kurak olan Ege’de de yetiştirilmektedir. Pirinç üretimi ihtiyacı karşılayamadığı için dışarıdan ithal edilmektedir.
Cevap: E

5) Ekim alanlarının nadasa bırakılması,
• toprak nemliliği
• hava sıcaklığı
• yağış miktan
ile yakından ilişkilidir.

nadasa bırakılan ekim alanları

Buna göre, haritada gösterilen alanlardan hangisinde nadas tarımı daha yaygın olarak yapılmaktadır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E )V

Çözüm : Haritada V numara ile gösterilen alanda yağış miktarının az olması ve sulamanın yetersiz olması nedeniyle tarım alanlarının nadasa bırakılması daha yaygındır.
Cevap: E

6. ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Ben tarım aletleri imalatçısıyım. Ürünlerimi satmak için bölge genelini dolaştım. Araziler genel olarak dağlık ve engebeli. Tarım ancak dağlar arasında kalan ovalarda yapılıyor. Yükseltinin fazla olması, yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin de uzun olması birçok tarım ürününün yetişmesini engelliyor. Bazen de şiddetli soğuklardan dolayı don olayı yaşanıyor ve tarım ürünleri bundan büyük zarar görüyor.

6) Yukarıda sözü edilen bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu
C) Doğu Anadolu
B) Karadeniz
D) Akdeniz
E) Ege

Çözüm : Verilen metinde arazilerin dağlık ve engebeli olduğu, tarımın ancak dağlar arasındaki vadilerde yapılabildiği, yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin uzun olduğu belirtilmiştir. Bu özelliklere sahip bölgemiz Doğu Anadolu’dur.
Cevap: C

7) Yukarıda anlatılan bölgede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal olarak yetişmesi zordur?

A) Zeytin      B) Buğday      C) Üzüm      D) Arpa      E) Şekerpancarı

Çözüm : Zeytin, Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisidir. Yaz kuraklığı ve kış ılıklığı ister. Doğu Anadolu’da kışların çok soğuk geçmesi nedeniyle zeytin yetiştirilmesi zordur.
Cevap: A

8) Türkiye’de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal yetişme alanı daha geniştir?

A) Zeytin      B) Çay      C) Fındık     D) Buğday      E) İncir

Çözüm : Verilen ürünler içerisinde yetişme alanı en geniş ürün buğdaydır. Buğday ülkemizdeki iklim şartlarına uyum sağlamış bir bitki olduğu için bütün bölgelerimizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Sadece yazların yağışlı geçtiği Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında, sıcaklıkların düşük olduğu Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yetiştirilemez.
Cevap: D

9) 

• Kış soğuklarından korunmuş alanlarda yetişir.
• Büyük Menderes Ovası en fazla üretildiği yerdir.
• Kurutulmuş olarak ihraç edilir.

Yukarıda hangi tarım ürününe ait özellikler verilmiştir?

A) Fındık     B) Portakal      C) İncir     D) Üzüm      E) Elma

Çözüm : Üzüm ve elma, kış soğuklarına dayanıklı olduğu için yetişme alanlan yaygındır. Kış soğuklarından olumsuz etkilenen fındık, portakal ve incirdir.
Fındık Karadeniz kıyılarında yetiştirilir. Daha çok Akdeniz kıyılarında yetiştirilen portakal ise kuru değil yaş haliyle ihraç edilir. Büyük Menderes Ovası’nda yetişen, daha çok kurutulduktan sonra ihraç edilen ürünümüz ise incirdir.
Cevap: C

10) 

I. Haşhaş
II. Mısır
III. Tütün
IV. Ayçiçeği

Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin tarım alanları devlet tarafından sınırlandırılmaktadır?

A) Yalnız I      B) Yalnız IV      C) I ve III     D) II ve III      E) III ve IV

Çözüm : Uyuşturucu yapımında da kullanılan haşhaşın ekim alanı ve üretim faaliyetleri tamamen devlet kontrolündedir. Tütünde ise kalitenin bozulmaması ve aşırı üretimin engellenmesi için belli topraklar üzerinde yetiştirilmesine izin verilmektedir.
Cevap: C

11) 

Şekerpancarı üretimi

Şekerpancarının özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki haritada verilen şehirlerden hangisinde şeker fabrikasının kurulması işletilebilirlik açısından ekonomik olmaz?

A) Eskişehir      B) Konya      C) Trabzon     D) İsparta      E) Tokat

Çözüm : Yaz mevsimi yağışlı geçtiği için Trabzon’da şekerpancarı üretimi yapılmaz. Bu nedenle, buraya şeker fabrikasının kurulması durumunda şekerpancarının daha uzaktan getirilmesi gerekir.
Bu da maliyeti artırır.
Cevap: C

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Çözümlü Test Soruları

Türkiye’nin dünya üzerindeki konumu ve konumundan kaynaklanan özelliklerini incelediğimiz, coğrafya dersi konularımızdan biri ile daha devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Konunun içeriği bakımından oldukça önemli olmasının yanı sıra, kavramada ve soru çözmede yaşadığınız sıkıntıları aşmanızda yardımcı olmak amacıyla her zaman sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ezbere dayalı ve öğrenmesi kimi zaman zor gelen derslerden biri olması nedeniyle coğrafya, pek çok öğrencinin sorun yaşadığı derslerden biri oluyor. Oysa ki kısa süreli tekrarlar ve soru çözümleri ile bu sorunu birlikte kolayca aşacağız. Şimdiden yapacağınız tüm çalışmalarda ve sınavlarınızda başarılar dileyerek, konu ile ilgili test sorularımıza geçmek istiyorum.

1)

I.   Mevsimlerin belirgin olarak görülmesi
II. İklim koşullarının çeşitlilik göstermesi
III. En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkının olması
IV. Çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesi

Türkiye’de yukarıdaki durumlardan hangisinin görülmesinde özel konumun etkili olduğu söylenemez?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Çözüm : Türkiye’de mevsimlerin belirgin olarak görülmesinde orta kuşakta yer alması, en doğusu ile en batısı arasında yerel saat farkının oluşmasında ise boylam dereceleri etkili olmuştur. İklim koşullarının çeşitlilik göstermesi ve buna bağlı olarak tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesinde ise karasallık, denizsellik, yükselti gibi özel konum faktörleri etkili olmaktadır.
Cevap: B

2) Türkiye’nin dünya üzerindeki konumuyla ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ekvator’un kuzeyindedir.
B) Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
C) Yengeç Dönencesi ile Kuzey Kutbu arasındadır.
D) Ekvator’a olan uzaklığı Kuzey Kutbu’na olan uzaklığından daha fazladır.
E) Kuzey-güney yönündeki uzunluğu doğu-batı yönündeki uzunluğundan azdır.

Çözüm : Türkiye’nin Ekvator’a olan uzaklığı kutuplara olan uzaklığından fazla değil, azdır. Türkiye’nin güneyi ile Ekvator arasında 36 enlem fark var iken, kuzeyi ile Kuzey Kutbu arasında 48 enlem fark vardır.
Cevap: D

3)

harita

Yerel saati başlangıç boylamının yerel saatinden 2 saat 28 dakika ileri olan merkez, yukarıdaki haritada coğrafi konumları belirtilen alanlardan hangisinde yer alır?

A) 1            B) 2           C) 3           D) 4           E) 5

Çözüm : İki meridyen arası zaman farkı 4 dakika olduğuna göre, öncelikle 2 saat 28 dakikalık zaman farkının kaç meridyenden kaynaklandığı bulunur. 

2 saat 28 dakika = 148 dakika
148 : 4 = 37 meridyen
37° Doğu meridyeni 4 nolu alandan geçer.
Cevap: D

4) Türkiye’nin her yerinde 30° Doğu boylamının yerel saatinin ortak saat olarak kullanıldığı bir anda, saatler 12.00 gösterdiğinde, 43° Doğu boylamında yer alan Kars’ta Güneş’in gökyüzündeki konumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

coğrafya

Çözüm : 43° Doğu meridyeni üzerinde yer alan Kars’ta yerel saat 30° Doğu boylamının yerel saatinden daha ileridir.

4 3 -3 0 = 1 3 x 4 dk = 52 dk

Yani Kars’ta yerel saat 12.52 olacağı için Güneşin konumu da öğleden sonraki bir anı göstermektedir.
Cevap: D

5)

 coğrafya 1

Yukarıdaki şekilde gösterilen 33 derece doğu meridyeni üzerindeki Ankara’da yerel saat 09.00 iken 42° Doğu meridyeni üzerindeki Siirt ve 29° Doğu meridyeni üzerindeki İstanbul’da yerel saat kaçtır?

yerel saat

Çözüm: Önce merkezler arasındaki boylam farkı bulunur. Sonra boylamlar arasındaki 4 dakikalık zaman farkı ile çarpılır.

yerel saat 1

İstanbul’un yerel saati Ankara’nın yerel saatinden geri olduğu için, aradaki zaman farkı çıkarılır.
Siirt’in yerel saati Ankara’nın yerel saatinden ileri olduğu için aradaki zaman farkı eklenir.
Cevap: B

6) Türkiye’de bir boylam üzerinde güneyden kuzeye gidildikçe aşağıdakilerden hangisinde haritasında kahverengi ile gösterilir?

A) Denizlerin tuzluluk oranında
B) Sıcaklık ortalamalarında
C) Gece ile gündüz arasındaki zaman farkında
D) Orman üst sınırının yükseltisinde
E) Yerleşmenin üst sınırının yükseltisinde

Çözüm : Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki fark artar, diğer seçeneklerde verilen özelliklerde ise azalma olur.
Cevap: C

7) Kayseri 39° Kuzey paraleli ile 37° Doğu meridyeni üzerinde yer almaktadır.

A) 21 Haziran, Sinop
B) 21 Mart, Kars
C) 21 Aralık, Edirne
D) 23 Eylül, Hatay
E) 21 Haziran, Antalya

Çözüm : Eksen eğikliğinin etkisiyle Türkiye’de 21 Haziran’da kuzeye gidildikçe gündüz süresi artarken gece süresi kısalır. Seçeneklerde verilen il ve tarihlere baktığımızda Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Sinop’ta 21 Haziran’da gündüz süresi daha uzun olur.
Cevap: A

8) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik konumuna ait değişmeyen unsurlardan biridir?

A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
B) Geniş tarım alanlarının bulunması
C) Orta kuşakta yer alması
D) Kültürel turizmin gelişmiş olması
E) Transit ticaretin gelişmiş olması

Çözüm : Türkiye’nin orta kuşakta yer alması değişmeyen  bir unsurdur. Diğer seçeneklerde verilenler ise zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Cevap: C

9) Aşağıdaki ovalardan hangisi bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi ile gösterilir?

A) İnegöl Ovası
B) Konya Ovası
C) Develi Ovası
D) Çarşamba Ovası
E) Pasinler Ovası

Çözüm : Fiziki haritalarda 1500 metreden yüksek olan yerler kahverengi ile gösterilir. Pasinler Ovası’nın yükseltisi yaklaşık 1900 metre olduğundan Türkiye fiziki haritasında kahverengi ile gösterilir.
Cevap: E

10) Aşağıdaki kentlerden hangilerinde öğle vaktinin aynı anda olduğu söylenebilir?

A) Edirne – İstanbul
B) İzmir-Ankara
C) Antalya – Rize
D) Zonguldak – Adana
E) Samsun – Osmaniye

Çözüm : Yaklaşık aynı boylam üzerinde yer alan Samsun ve Osmaniye kentlerinde öğle vakitleri aynı anda olur.
Cevap: E

11) 

harita 1

Türkiye’de yukarıdaki haritada gösterildiği gibi 40° Kuzey paraleli üzerinde batıdan doğuya hareket edildiğinde, aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olması beklenmez?

A) Yükselti değerlerinde
B) İklim özelliklerinde
C) Bitki örtüsünde
D) Tarım ürünlerinde
E) Çizgisel hızda

Çözüm : Haritada gösterilen enlem üzerinde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti, iklim, bitki örtüsü ve tarım ürünleri değişme gösterirken çizgisel hız aynı kalır.
Cevap: E

Türkiye’nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri Çözümlü Test Soruları

Türkiye’nin İklimi, Bitki Örtüsü, Toprak Tipleri ve bütün bunların özelliklerini inceleyerek öğrendiğimiz coğrafya dersi konularımızın çözümlü test soruları ile devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Konuların detaylı olarak incelenmesi ve sınavlarda çıkabilecek soruların tespiti ile sizler için hazırladığımız çözümlü sorular ile çalışmak çok daha kolay ve çok daha keyifli olacak. Konu tekrarı niteliği taşıyan soru çözümleri ile konuyu kavramada ve soru çözmede yaşadığınız tüm sıkıntıları aşmanız da mümkün. Konu ile ilgili çözümlü test sorularımıza geçmeden evvel hepinize tüm çalışmalarınızda ve sınavlarla dolu olarak geçecek öğrencilik yaşantınızda başarılar dilerim.

1) Batı Karadeniz kıyılarında kış sıcaklıktan Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha düşüktür. Bu durum, Batı Karadeniz kıyılarının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Deniz akıntılarının etkili olmasından
B) Gerisindeki dağların yükseltisinin az olmasından
C) Az miktarda yağış almasından
D) Soğuk rüzgârların etkisinde kalmasından
E) Daha kuzeyde bulunmasından

Çözüm : Kuzeybatıdan yani Balkanlar’dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altında kaldığından Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyılarından daha soğuktur.
Cevap: D

2) Ocak ayı ile temmuz ayı sıcaklık ortalamaları arasındaki fark fazla ise o bölgenin iklimi karasal, az ise denizsel olarak nitelendirilir.

Buna göre, aşağıda aylık sıcaklık ortalamaları gösterilen il merkezlerinden hangisinin ikliminin daha karasal olduğu söylenebilir?

iklim

Çözüm : Verilen grafiklerin sıcaklık değerleri incelendiğinde, ocak ayı ile temmuz ayı sıcaklıkları arasındaki farkın en fazla E seçeneğindeki grafikte olduğu görülür. Kışları O  C’nın altında olan bu merkezde karasal iklim daha fazla etkilidir.
Cevap: E

3) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sıcaklığın enleme göre değiştiğine bir örnek değildir?

A) İndirgenmiş sıcaklık haritalarında kuzeyi ile güneyi arasında 7 – 8 °C lik fark olması
B) Karadeniz’in tuzluluk oranının Akdeniz’den az olması
C) Kalıcı kar sınırının Karadeniz dağlarında daha alçaktan başlaması
D) Akdeniz Bölgesi’nde maki, İç Anadolu’da bozkır, Karadeniz’de orman yetişmesi
E) Buharlaşma şiddetinin güneyden kuzeye gidildikçe azalması

Çözüm : Akdeniz ve Ege kıyılarında maki, İç Anadolu’da bozkır, Karadeniz kıyılarında ise orman yetişmesinin nedeni bu bölgelerde farklı iklim tiplerinin etkili olmasıdır. Enlemin etkisinden söz edilemez.
Cevap: D

4) Van, deniz seviyesinden 1660 metre yüksekte yer almaktadır. Van’ın ocak ayı sıcaklık ortalaması -4 °C olduğuna
göre, deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç derece olur?

A )-5,5     B )0     C )4,3     D) 8,3     E) 11,5

Çözüm : 

sıcaklık

5) Türkiye Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer aldığı için dağların güney yamaçları güneşe dönüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliğin bir sonucu olarak Türkiye’deki dağların güney yamaçlarında görülebilecek durumlardan biri değildir?

A) Ortalama sıcaklığın daha fazla olması
B) Yerleşme ve tarım sınırının daha yüksekte olması
C) Güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması
D) Tarım ürünlerinin daha erken olgunlaşması
E) Yıllık yağış miktarının daha fazla olması

Çözüm : Türkiye’de dağların güney yamacına güneş ışınlarının büyük açıyla düşmesi yağış üzerinde fazla etkili değildir. Yağışın dağılışında denize göre konum etkilidir. Bundan dolayı Torosların güney,  Karadeniz dağlarının ise kuzey yamaçları denize dönük olduğu için daha fazla yağış alır.
Cevap: E

6) Aşağıdaki haritada, Türkiye’de yıllık indirgenmiş sıcaklık ortalamalarının dağılışı gösterilmiştir.

indirgenmiş sıcaklık

Yalnızca haritadaki bilgilerden yararlanarak, Türkiye’deki sıcaklık ortalamaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sıcaklık dağılışı üzerinde enlemin etkisi belirgindir.
B) Sıcaklıklar genelde kuzeyden güneye doğru artmaktadır.
C) En yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki fark 8 °C den fazladır.
D) Batıdan doğuya doğru sıcaklıklar düşmektedir.
E) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’da en düşük sıcaklıklar ise Kuzeydoğu’da görülmektedir.

7) Aşağıdaki kentlerin hangisinde yıl içerisinde sıcaklıkların O °C’nin altında olduğu günler daha fazladır?

A) Konya       B) Sivas       C) Edirne        D) Malatya       E) Manisa

Çözüm : Yükseltisi fazla olan Sivas’ta kışlar erken başlayıp uzun sürdüğü için sıcaklığın O °C nin altında olduğu günler daha fazladır.
Cevap: B

8)

yıllık sıcaklık ortalaması

Yukarıdaki kentlerden hangisinin yıllık sıcaklık ortalaması yanlış olarak verilmiştir?

A) Konya    B) Samsun        C) Antalya          D) Kars         E) Çanakkale

Çözüm : Çanakkale deniz kıyısında yer alan bir ilimizdir. Daha kuzeyde yer alan Samsun’dan ve yükseltisi fazla olan Konya’dan daha sıcak olması gerekirken haritada 10,5 °C olarak verilmiştir.
Cevap: E

9) Aşağıdaki haritada Türkiye’de ocak ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.

indirgenmiş sıcaklık 1

Haritadan yararlanarak;

I. Sıcaklıklar genelde batıdan doğuya gidildikçe azalmaktadır.
II. Bütün kıyı bölgelerinde sıcaklık 8 °C nin üzerindedir.
III. Doğu Anadolu’da sıcaklığın -4 °C’ye düşmesinde yükselti etkili olmuştur.
IV. Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklıklar azalmaktadır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II     B) I ve III    C) I ve IV     D) II ve III      E) III ve IV

Çözüm : Türkiye ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası incelendiğinde enlemin etkisiyle kıyılarda sıcaklıkların güneyden kuzeye, karasallığın etkisiyle de kıyıdan iç kesimlere doğru azaldığı görülür.
Cevap: C

10) Türkiye’de sıcaklığın dağılışında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi azdır?

A) Enlem    B) Yükselti    C) Denizellik    D) Bitki örtüsü   E) Rüzgârlar

Çözüm : Türkiye’de sıcaklığın dağılışında enlem, yükselti, denizellik ve rüzgârlar etkilidir. Bitki örtüsü ise sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak gelişir.
Cevap: D

11) Atmosferde bağıl nemin fazla olduğu yerlerde bulutlanma da fazladır. Bu yerlerde gün içinde havada aşırı ısınma ve soğuma görülmez. Bu nedenle böyle yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olur.
Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden daha azdır?

A) Trabzon      B) Edirne        C) Konya    D) Hatay    E) Şanlıurfa

Çözüm : Nem oranı fazla olan Trabzon’da yıllık ve günlük sıcaklık farkı diğer illere göre daha azdır.
Cevap: A

Anestezi Uzmanlığı

Anestezi Uzmanlığı :

1- Her türlü ameliyatta hastanın uyutulaması için tıbbi yöntemler uygulayan ve doktora yardımcı olan kişidir.
2- YGS puan türü ile giriliyor.
3- Bölüm şu üniversitelerde var ;
– Adnan Menderes üni.
– Mersin üni.
– Çukurova üni.
– Nişantaşı üni.
– Çanakkale 18 Mart üni.
– Süleyman Demirel üni.
– Ege üni.
– İnönü üni.
– Cumhuriyet üni.
– Fırat üni.
– Yüzüncü Yıl üni.
– Mustafa Kemal üni.
– Ankara üni.
– Uludağ üni.
– Marmara üni.
– Başkent üni.
– Pamukkale üni.
– Erciyes üni.
– Harran üni.
– Doğu Akdeniz üni.
4- Bu bölüme en son 2.557 kişi alınmıştır.
5- Bu bölümü bitirenler herhangi bir sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.
6- 1400 – 2100 arası maaş alıyorlar.
7- Bu işi yapabilecek kişilerde şu özellikler olmalıdır ;
– Söylenenleri hemen anlayan
– İyi iletişim kurabilen
– Ellerini çabuk hareket ettirebilen
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi
– Sürekli ayakta durulduğu için bedenen sağlam olmak gerekiyor.
8- Şu dersleri görüyorlar ;
– Anotomi ve fizyoloji
– Sağlık hizmetlerinde iletişim
– Anestezi
– Sağlık psikolojisi
– Hastalıklar ve farmakoloji
– Anestezi özel bakım ve uygulama
– Monitörizasyon
– Anestezik ilaçlar
– Sistem hastalıklarında anestezi
– İşletmelerde anestezi beceri eğitimi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevapları

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevapları

İNDİR

Öğretmen Atamalarında Yalnızca Hizmet Puanı Esas Alınmamalı

Yıllardır il içi ve il dışı öğretmen atamalarında – ilk atama hariç – hizmet puanı esas alınmaktadır. Yetersiz hatta yanlış bir uygulama olduğu çok açık olduğu halde – kanıksadığımızdan olsa gerek – hiç kimse bu sisteme eleştirel bir açıdan bakmıyor. Herkes de bunu kabullenmiş görünüyor. Devamı için TIKLAYIN…

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlıcılık
*Fransız İhtilali’nden sonra etkili olan milliyetçilik (ulusçuluk)jdüşüncesine karşı ortaya çıkmıştır.
*“Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır” fikri esas alınmıştır.
*Azınlıkların devlete bağlılığını artırarak Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. Bundan dolayı Mebusan Meclisi’nde azınlıklar da yer almıştır. Devamı için TIKLAYIN…

Her Şeyin Başı Öğretmen

Öğretmenlik gerek dinimizde, gerek geleneğimizde en önemli mesleklerin hep en başında gelmiştir. Bir doktor da, bir mühendis de ve hatta bir hırsız da öğretmen tarafından yetiştirilmiştir.Yani her şeyin başı sağlık derler ya hani,aslında her şeyin başı öğretmen.İyi öğretmen iyi birey yetiştirir.Her birey doktor olacak,mühendis olacak diye bir şey yok. Devamı için TIKLAYIN…

YGS’de Şifre Konusunda Korkunç İddialar….

Pazar günü 1 milyon 700 bine yakın adayın katılımıyla gerçekleşen üniversiteye giriş birinci basamak sınavı YGS’de inanılmaz şifreler ortaya çıktı. Bu çok basit gizli şifreyi bilen adaylar, hiçbir akademik donanıma sahip olmasalar da, en iyi üniversitelerin, en iyi fakültelerine girebilecek puan alabilecekler.
Devamı için TIKLAYIN…

Haziran’dan Önce 30 Bin Ek Alım İçin Resmi Açıklama Yapılmalıdır Artık.

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere daha önce MEB Şubat ayında atama yapılmayacağını belirterek büyük bir gaflete düşmüş ve bu gafleti bir an önce terk ederek 30 bin alım için çalışmaların sürdüğünü belirtmiştir.

Devamı için TIKLAYIN…

Eğitimin ve Öğretmenliğin Bittiği An

Evet… Bir atama dönemini de atlattık. Ancak bu öyle bildiğiniz bir dönem değil. Süreci tam takip edemeyenler için kısaca özetleyeyim: Öyle bir dönem ki Cumhuriyet tarihinin en büyük çaplı hırsızlık olayının görüldüğü bir dönem. Ve bu hırsızlık olayı sonucunda KPSS’de 1 ve 2’nci oturumun soruları bir topluluğun üyelerine peşkeş çekilmiş (yaklaşık 10 bin kişi) ve bu üyeler sınavlara girip önceki yıllarda sıfıra yakın puan çekmelerine rağmen Kpss3 ve Kpss10 puan türlerinde Türkiye’de derece yapmışlardır. Sonra  Devamı için TIKLAYIN…

Sponsorlu Bağlantılar


eğitim